Sandfodring af Rødvig strand

Stevns Kommune har givet tilladelse til en mindre sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand.

Der har længe været et stort ønske om at få en bedre og større Veststrand i Rødvig. En strand med knap så meget tang og en strand med en forbedret kystbeskyttelse, der ikke hindrer adgangen langs stranden.

Borgermøde den 25. februar 2020

Stevns Kommune afholdt den 25. februar 2020 et borgermøde om et fælles kystbeskyttelsesprojekt for Rødvig Veststrand. Mødet blev afholdt i Sydstevns Hallen med ca. 220 deltagere.

Skitseprojekt

Rambøll har for Stevns Kommune udarbejdet et skitseprojekt for et samlet kystbeskyttelsesprojekt, som dels vil sikre kysten mod erosion, dels danne en bredere sandstrand og dels mindske ophobningen af tang og fedtemøg på stranden. 
Rambøll anbefaler en løsning med sandfodring med 115.000 m3 sand suppleret med en stor høfde. Rambølls forslag vil give en lang forstrand, som vil reducere bølgehøjderne og det bølgeopløb, som vil nå foden af kystskrænten i stormsituationer. Rambølls forslag er designet til at beskytte mod en 50-års stormflodshændelse. 

Rambølls anlægsoverslag lyder på 10,6 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. i årlig drift til supplerende sandfodringer.

Borgerdialog 

Stevns Kommune vil starte en borgerdialog op om et fælles kystbeskyttelsesprojekt for Rødvig Veststrand. Borgerdialogen vil have afsæt i Rambølls rapporter, og vil udover de tekniske løsninger og muligheder, også have fokus på bidragsfordeling og vilje til at betale for et fælles kystbeskyttelsesprojekt. 

Sagsgangen i fælles kystbeskyttelsesprojekter er meget lang, og derfor vil projektet tidligst kunne gennemføres i slutningen af 2020 eller i løbet af 2021.