Sådan håndterer du regnvand på din grund

Senest opdateret 31-01-2023

Du skal i de fleste tilfælde håndtere regnvand på din egen grund. I nogle tilfælde kan du dog lede dit regnvand til Forsyningens regnvandsledning eller i nogle tilfælde fællesledning.

Du kan håndtere regnvandet på din grund på flere måder, men du skal være opmærksom på, at nogle løsninger kræver tilladelse fra kommunen. Stevns kommune har udgivet en folder om håndtering af regnvand på privat grund. Folderen giver dig et hurtigt overblik over de muligheder, du som grundejer har for håndtering af regnvandet. Du kan finde folderen i trykt form på bibliotekerne og i borgerservice på Rådhuset i Store Heddinge.

Før du går i gang, er det vigtigt, at du undersøger, om jorden er egnet til nedsivning. Dette kan du selv gøre med en såkaldt nedsivningstest. Du finder en vejledning i teksten nedenfor.

Værd at vide om håndtering af regnvand

Vil du etablere et anlæg til regnvandshåndtering, skal du have en tilladelse fra Stevns Kommune.

Hvis du vil etablere en faskine eller et regnvandsbed, skal du have en tilladelse fra kommunen.

Du skal også være opmærksom på, at der er en række krav, du skal overholde.

  • Der skal være mindst 5 meter til beboelse og bygninger med kælder.
  • Der skal være mindst 2 meter til øvrige bygninger og skel.
  • Der skal være mindst 25 meter til vandløb, sø, hav og dræn.
  • Der skal være mindst 25 meter til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet.

Du skal, lave en ansøgning. Husk, at du også skal sende en kloakplan. Du må begynde arbejdet, når du har modtaget din tilladelse fra kommunen.

Når anlægget er færdigt, skal du indsende en færdigmelding og 'som udført' målsat kloaktegning.

Faskine

Du kan vælge at etablere en faskine, som er et opsamlingssted til regnvand fra tag- og overfladearealer, som lader vandet sive ned i jorden.

Regnvandsbed

Du kan også lave et regnvandsbed til opsamling af regnvand på din grund. Regnvandsbedet samler vandet i en lavning i haven, hvorfra det langsomt kan nedsive i jorden.

Andre metoder

Der er også andre metoder til håndtering af regnvand på egen grund, f.eks. grønne tage og genanvendelse til enten havevanding eller toiletskyl og tøjvask.

Du kan på en let og overskuelig måde, selv tjekke om et regnbed eller en faskine er en god løsning på netop din grund. Du kan selv undersøge jordens nedsivningsevne ved at følge Rørcentrets anvisninger (pdf).

Du kan også se denne video, der viser hvordan du selv laver undersøgelserne.

Ud fra den beregnede nedsivningsevne kan du dimensionere størrelsen på din faskine eller regnvandsbed.