Opvarmning af boliger i fremtiden

Du får besked inden udgangen af 2022 om planen for den fremtidige opvarmning af huse med naturgas- eller oliefyr.

Regeringen ønsker at Danmark skal være uafhængig af russisk naturgas og at den energi vi bruger til varme skal være CO2-neutral. Kommunerne skal derfor udarbejde planer for hvordan naturgas kan afvikles lokalt.

Derfor vil alle husejere med naturgas- eller oliefyr modtage et brev fra kommunen inden udgangen af 2022. Her giver vi besked om der måske bliver mulighed for at få fjernvarme eller om de i stedet skal overveje at udskifte fyret med fx en varmepumpe.

Vi håber at give besked allerede i løbet af efteråret til de boligejere, hvor det umiddelbart vurderes at de ikke kan få fjernvarme.

Boligejere som bor i området, hvor det ikke kan udelukkes at der er mulighed for at etablere en lokal fælles varmeløsning, vil få besked om dette inden udgangen af 2022. Vi forventer dog ikke at kunne oplyse om mulige konkrete løsninger, da det kræver grundige undersøgelser og inddragelse af alle i området. 

Læs Regeringens udspil 'Danmark kan mere II (pdf)

 

Læs mere om varme og udskiftning af fyr

Hvis Rusland lukker for gassen til Danmark, vil gasforsyningen til private husstande ikke blive påvirket.

Det er Energistyrelsen som fastlægger hvem der skal være sikret gas i en i en situation, hvor der ikke er gas nok til det danske marked. Her er private boliger samt små og mellemstore virksomheder sikret på bekostning af store energitunge virksomheder. Der er ikke virksomheder på Stevns, som vil få lukket for gassen.

Det er ikke et krav at du her og nu skal skifte til en ny type opvarmning af din bolig.

Mens der arbejdes på den nye plan for grøn varm, er der nogle ting du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at udskifte dit fyr med eksempelvis en varmepumpe:

  • Undersøg om du skal energirenovere din bolig og om det skal gøres før eller samtidig med at du evt. får udskiftet dit fyr. Herved sikrer du, at den nye varmekilde passer både til husets aktuelle og fremtidige varmebehov.
  • I områder, hvor boligerne ligger tæt, kan der måske være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning. Her vil det typisk være bedst, hvis du kan vente med at udskifte dit fyr, indtil det er afklaret, om der kommer en fælles løsning.
    Jo større andel af boligejerne i et område, som går med i en fælles varmløsning, des billiger kan det blive for den enkelte. Og derved øges chancen for, at der kan etableres en rentabel løsning.
    Hvis dit fyr går i stykker inden en eventuel fælles varmeløsning er klar, kan du overveje at lease en varmepumpe i stedet for at købe en.
  • Hvis du bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, vil der ikke være økonomi i at lave en fælles varmeløsning i dit lokalområde. Her kan en løsning være at skifte til en individuel varmepumpe.
  • Hvis du installerer eller leaser en varmepumpe, skal du være opmærksom på at varmepumper kan give anledning til støj.
  • Jordvarmeanlæg kræver en tilladelse fra kommunen inden du går i gang.

Energistyrelsens hjemmeside om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger

Varmebehovet undersøges for alle bygninger i kommunen og der laves beregninger af, hvor stort varmebehovet per arealenhed skønnes at være. Hvis varmebehovet per arealenhed er stort i et område, og dette område har en vis samlet størrelse, er der chance for, at en fælles varmeløsning er en god ide rent økonomisk. Det skal også undersøges om der findes lokale virksomheder i området, som måske kan levere overskudsvarme til en fælles varmeløsning.

Dernæst skal løsningerne konkretiseres, økonomien beregnes, og det skal undersøges, hvilket selskab, der kan være ansvarlig for projektet. Hertil kommer selvfølgelig spørgsmålet om opbakningen i lokalområdet.

Kommunen skal give besked til alle borgere med naturgas- eller oliefyr inden udgangen af 2022.

Men vi forventer ikke på det tidspunkt at kunne oplyse om mulige konkrete løsninger i de potentielle områder.

I dag er der ingen Fjernvarmeselskaber på Stevns og der er pt. ingen aktuelle planer om at etablering af nye.

Kommunen kan være ejer eller medejer af forsyningsselskaber. Stevns Kommune er medejer af KLAR forsyning, som i dag betjener to mindre varmeværker i Køge, men ellers hovedsageligt arbejder med spildevand.

Fjernvarmeselskaber kan også etableres på privat initiativ. Dansk Fjernvarme, der er fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, har beskrevet hvordan du laver et fjernvarmeselskab.

I Stevns Kommune er der udlagt naturgas i mange bysamfund og næsten 4.500 husstande af de i alt ca. 10.650 husstande er tilsluttet naturgas. Hertil kommer over 250 virksomheder, institutioner mv.

Regeringens overordnede plan for udskiftning af gasfyr i husholdninger er at 30-50 % skal erstattes af fjernvarme, mens 20 % erstattes af varmepumper inden 2030. Samtidig vil regeringen fremme produktionen af (grøn) biogas, som skal erstatte den fossile naturgas. Hermed vil de resterende gaskunder efterhånden også komme over på vedvarende energi.