Klimaplan

Stevns Kommune får en ny klima- og energiplan efter sommerferien 2023.

Stevns Kommune skal være klimaneutral senest i 2050 og vil nu fastlægge ambitiøse reduktionsmål for udledningen af drivhusgasser i 2030.

Mål og initiativer vil indgå i den klima- og energiplan, som skal vedtages efter sommerferien 2023.

Om DK2020 projektet

Arbejdet med Stevns Kommunes klima- og energiplan foregår i regi af DK2020-projektet, som involverer næsten alle landets kommuner, Realdania, Kommunernes Landsforening, de fem regioner og CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank.

I DK2020-projektet skal kommunerne bruge en tilpasset udgave af den standard for klimaplanlægning, som anvendes af det internationale C40-bynetværk for klima-ambitiøse storbyer.

DK2020-projektet omfatter også klimatilpasning.

Læs mere om klimatilpasning her

Mere viden om projektet

To af de emner, der har stor betydning for Stevns Kommunes klimaplan er varmeforsyning og produktion af vedvarende energi.

Kommunen har afholdt borgermøder i oktober 2022 om mulighederne for at etablere fælles varmeløsninger på Stevns, forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommunens nye strategiske varmeplan.

I februar 2023 holdt Stevns Kommune møder med interessenter og borgere om behov og muligheder for at lave grøn strøm med solcelleanlæg og vindmøller på Stevns.

Kommunen udsendte i starten af 2023 et spørgeskema ud til 4000 tilfældige stevnsborgere for at få input til klimaplanen. Ud af de 4000 har 1090 borgere svaret på alle spørgsmål, og 155 har gennemført dele af spørgeskemaet.

Læs rapporten om spørgeskemaundersøgelsen her (pdf)

Læs mere om opvarmning af ejendomme i fremtiden her

Læs mere om vedvarende energi i Stevns her

Find mere info om DK2020 projektet på CONCITOs hjemmeside