Invasive arter

Invasive arter er planter og dyr som ikke er ønskede af den danske natur.

Arter, der ikke er kommet naturligt til landet, kaldes introducerede arter. Nogle af disse arter kan vise sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen, og kaldes derfor invasive arter.

I Danmark er der omkring 1.500 forskellige planter. Af disse betragtes de 1.000 som hjemmehørende, mens resten er indført og har tilpasset sig livsbetingelserne i Danmark.

I Stevns Kommune finder du problemarter som:

For kæmpebjørneklo er der en målrettet indsats for at udrydde den i hele kommunen.