§56 aftale - Sygefraværsaftale ved kronisk eller langvarig sygdom

Hvis du har en kronisk sygdom, der betyder, at du er fraværende mindst 10 dage om året, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og kommunen.

Hvad er en §56 aftale?

Er du lønmodtager og lider af en langvarig eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med deres arbejdsgiver og kommunen, som nedsætter arbejdsgivers udgifter forbundet med sygefraværet. 

Det er et krav at din sygdom medfører mindst 10 sygedage om året. 

Du har også mulighed for at indgå en lignende aftale, hvis du skal indlægges eller genoptrænes. 

Aftalen gælder for en periode op til to år og gælder fra den dag, den er underskrevet af både lønmodtager og arbejdsgiver.