Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til gravide og nybagte forældre samt forebyggelse af sygdom for børn og unge.

Værd at vide om sundhedsplejen

Efter henvisning fra en jordemoder, læge, sagsbehandler eller andre tilbyder vi i sundhedsplejen at besøge gravide, der har særlige behov for rådgivning og vejledning.

Når du har født, får vi automatisk besked og kontakter dig. Du har ret til et barselsbesøg 4-6 døgn efter fødslen, hvis du har været indlagt under  72 timer. Ønsker du tidligere besøg kan du kontakte os. Vi tilbyder 6 hjemmebesøg i barnets første leveår. Der er mulighed for yderligere besøg efter behov.

Vi hjælper til med oprettelse og etablering af mødregrupper.

Vi holder åbent hus for forældre til spæd- og småbørn hver torsdag kl. 10-12 på Bjælkerupvej 32, 4660 St. Heddinge. (Dette er pt. sat i bero grundet Covid-19).

Vi tilbyder telefonrådgivning fredag, lørdag og søndag/helligdage mellem kl. 17-20 på telefon 70 22 76 23. Sundhedsplejersketelefonen.dk

Du kan ringe til os mellem 8-16 på alle hverdage. Uden for åbningstid kan du indtale en besked på vores telefonsvarer.

Christina Nygaard Olsen: 28 95 30 73
Stine Wøldike: 24 49 86 12
Birgit Secher: 24 49 86 14
Anne Phillipsen: 21 4613 86
Helene Harder: 29 39 47 38
Christina Holm Nielsen: 21 27 00 92

På udvalgte datoer holder vi åbent hus, hvor du kan komme forbi til en snak.

  • At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
  • At yde en individorienteret indsats, der retter sig mod børn og unge
  • At styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • At medvirke til så tidligt som muligt at opspore eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætte tiltag overfor disse
  • At forbedre og samordne de tilbud, der retter sig mod alle børn og unge