Hvad gør jeg når mit barns dagtilbud holder lukket?

Læs om lukkedage i Stevns Kommune.

Værd at vide om lukkedage

  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Uge 29
  • Dagene ved jul og nytår 

Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning. Dagplejeledelsen arrangerer pasningen, og du får mere at vide derfra.

  • De tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Uge 29
  • Uge 42
  • Dagene ved jul og nytår

Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning på et af områdets andre dagtilbud.

Dagtilbuddene i de forskellige områder har lov til at køre samdrift i op til ti dage ud over de allerede fastsatte lukkedage.

Følgende to områder har valgt at have sådanne samdriftsdage i 2020:

Område Hårlev, herunder Bulderbo og Hotherdalen, har samdriftsdage i hele uge 28, 30 og 31.

Område Sydstevns, herunder Erikstrup Børnecenter, Rødtjørnen og Humlebien, har samdriftsdage i hele uge 30.

Da vi tilrettelægger personalets arbejdstid ud fra antallet af tilmeldinger, skal feriepasningsstedet have besked senest to måneder før den pågældende lukkedag.

Tilmelding sker via AULA  Tilmeld via AULA

Hvert enkelt områdes ledelse tilrettelægger feriepasningen, og du får mere at vide derfra.

I ferierne gælder dagtilbuddets almindelige åbningstid.

Al forplejning følger det enkelte dagtilbuds almindelige regler. Ring evt. og hør nærmere.

Vi forventer, at dit barnet er mødt i dagtilbuddet senest kl. 9.30 med mindre andet er aftalt på forhånd.

Hvis du kommer senere, kan du opleve, at alle f.eks. er taget på tur, og du derved ikke kan komme til at aflevere dit barn.

Hvis du alligevel ikke skulle få brug for at få passet dit barn, så giv dagtilbuddet besked.

Den 5. juni og den 24. december er der altid lukket.

Nytårsaftensdag gælder fredagsåbningstiden uanset hvilken ugedag, det er nytårsaften.