Jeg er bekymret for et barn eller en ung?

Du har pligt til at underrette kommunen om det, hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der lever under forhold, som bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Underret om børn/unge (anonym)

Underret anonymt om børn/unge via borger.dk

Underret om børn/unge (ikke anonym)

Underret om børn/unge via borger.dk

Du har pligt til at fortælle (underrette) os om det, hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som fra forældre eller andres side, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Underretning
Når du laver en underretning, skal du være så konkret som mulig: Hvad har du set, hørt og oplevet, og hvad går din bekymring på? Du vælger selv om du vil være anonym. Har du ikke dit Mit-ID ved hånden, vælger du bare løsningen, hvor du er anonym, og så kan du selv vælge om du vil indtaste dine personlige oplysninger.

Vi læser og vurderer altid underretningen indenfor 24 timer, og vi handler hurtigt, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Du får en kvittering på, at vi har modtaget din underretning. Som underretter kan du ikke forvente at få oplysninger om, hvad der videre sker i sagen fremover, da en børnesag indeholder personfølsomme oplysninger og er fortrolig for alle andre end selve parterne i sagen.

Værd at vide om underretninger

Står du i en akutsituation uden for kommunens åbningstid, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi direkte på 114.

De vil så formidle kontakt til kommunens vagtberedskab.