Forpagtning af landbrugsjord

Forpagtning af landbrugsarealer for perioden 2022-2027.

Ingen pesticider og opfordring til økologisk drift

Arealerne skal drives og behandles på en landbrugsmæssig forsvarlig måde og myndighedskrav om dyrkning af landbrugsjord skal overholdes.

 • Der må ikke anvende pesticider på arealerne.
 • Vi opfordrer til, at du driver arealerne som økologisk landbrug.
 • Du kan anlægge blomsterstriber og/eller barjordsstribe på 5-10 procent af marken.
 • Du kan placere både brak og blomsterstriber i midten eller i kanten af marken.

Arealer til forpagtning

Her kan du se de arealer, vi har til forpagning fra 1. november 2022 og fem år frem:

Arealer til forpagtning: Listevisning

Hårlev

 • Præstemarken 200, matrikel 1-ai, Hårlev by ejerlav, areal: 25.377 kvm
 • Præstemarken 200, matrikel 1-at Hårlev by, Hårlev by ejerlav, areal: 20.125 kvm
 • Præstemarken 99, matrikel 1-ø, Hårlev by ejerlav, areal: 11.280 kvm

Klippinge

 • Bjælkerupvej 150, matrikel 1-au, Klippinge ejerlav, areal: 31.541 kvm

Rødvig

 • Rødvigvej 62a, matrikel 21-c, Lille Heddinge By ejerlav, areal: 18.311 kvm
 • Rødvigvej 64*, matrikel 21-en, Lille Heddinge By ejerlav, areal: 100.073 kvm

*Udbydes med forbehold for opsigelse ved fremtidig byudvikling.

Store Heddinge

 • Håndværkerparken 2A, matrikel 19-b, Store Heddinge markjorde ejerlav, areal: 26.735 kvm 
 • Navervej 11, matrikel 4-m, Store Heddinge markjorde ejerlav, areal: 18.775
 • Skørengen Øst 2B, matrikel 3-a, Store Heddinge markjorde ejerlav, areal: 8.090
 • Højerupvej 9B, matrikel 16-f, Store Heddinge markjorde ejerlav, areal: 32.689

Strøby

 •  Lendrumvej 2A, matrikel 10-a, Strøby by ejerlav, areal: 122.174 kvm
 •  Lendrumvej 2, del af matrikel 10-q, Strøby by ejerlav, areal: 3.564 kvm

Hellested

 • Tåstrupvej 1 D, matrikel 13-ax, Hellested ejerlav, areal: 11.128
 • Tåstrupvej 1 E, matrikel 13-ay, Hellested ejerlav, areal: 15.944

Find vilkårene i kontraktudkastet

Vilkårene fremgår af medsendte udkast til forpagtningskontrakt, ligesom Stevns Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud.

Læs kontraktudkastet her

Kontakt:

Jakob Lykke Splidsboel
S:Erhvervs- & Udviklingskonsulent