NemID

NemID er dit sikre log-in til digitale selvbetjeningsløsninger, hvad enten du skal en tur i netbanken, tilgå oplysninger hos det offentlige eller gå i dialog med en af de mange virksomheder, der tilbyder log-in med NemID.

Værd at vide om NemID

NemID er dit sikre log-in til digitale selvbetjeningsløsninger, hvad enten du skal en tur i netbanken, tilgå oplysninger hos det offentlige eller gå i dialog med en af de mange virksomheder, der tilbyder log-in med NemID. 

NemID består af et personligt bruger-id, en adgangskode og et nøglekort med en række nøgler (engangskoder).

Med nøglekortet i hånden har du mulighed for at få adgang til hele din digitale hverdag, fx sygehusjournal, ejendomsoplysninger, status på venteliste til vuggestue osv., og du kan sikkert tilgå din netbank på sikker vist fra både computer, tablet eller smartphone med netadgang – fx derhjemme, på arbejdet eller på biblioteket.

NemID nøgleapp

NemID fås også som applikation, NemID nøgleapp, til tablets og smartphone og er et digitalt og gratis supplement til nøglekortet. Med nøgleappen behøver du ikke at lede efter nøgler på nøglekortet, og du løber aldrig tør for nøgler.

Film om NemID nøgleapp

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside finder du introduktionsfilm om NemID nøgleapp.

Du kan få NemID, når du:

 • er fyldt 15 år, dvs. er 15 år eller derover.
 • har et dansk cpr-nummer.
 • kan opfylde legitimationskravene.

Bemærk: Hvis du ikke har en fast adresse i folkeregistret, skal du oplyse en postadresse, som dine NemID-nøglekort kan sendes til.

Se krav til legitimation på nemid.nu.

Bor du i udlandet og vil have NemID, kan du vælge at få straksudstedt NemID ved personligt fremmøde i borgerservice, eller du kan registrere dig online og hente den midlertidige adgangskode på en dansk repræsentation i udlandet.

Udenrigsministeriet pålægger et gebyr på 260 kr. (2022) for udleveringen, og du skal fremvise gyldigt dansk pas, når du henter den midlertidige adgangskode.

Er du på besøg i Danmark, kan du også vælge et udleveringssted i Danmark. Afhentning og straksudstedelse i Danmark er gratis.

Som borger kan du få NemID på følgende måder:

 • Bestil NemID ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation
 • Bestil NemID via din bank. Her kan du få NemID til banken. Hvis du ønsker at tilgå offentlige tjenester, skal du bede om NemID med offentlig signatur
 • Hvis du bor i udlandet, kan du bestille NemID online på nemid.nu. Du skal efterfølgende afhente din midlertidige adgangskode hos en dansk repræsentation. 

Du kan også få NemID som app til tablets og smartphones. Nøgleappen er et digitalt og gratis supplement til nøglekortet. Det er nødvendigt, at du har et NemID nøglekort med mindst to resterende ubrugte nøgler på, inden du kan få NemID nøgleapp.

Du kan downloade NemID nøgleapp fra både App Store og Google Play.

Hvis du allerede har et NemID og skal have et nyt nøglekort, er det bedst, at du venter på, at du automatisk modtager det med posten. Det bliver som standard sendt, når du har 20 nøgler tilbage. Alternativt kan du bestille et nyt nøglekort på nemid.nu.

Hvis du skal have et NemID for første gang

Hvis du skal have NemID for første gang, kan du møde personligt op i borgerservice.

 • Bestil tid til personlig betjening på kommunens hjemmeside
 • Mød op på din bestilte tid og husk at tage gyldigt legitimation med
 • Du skal besvare 2-4 kontrolspørgsmål korrekt eller stille med et vitterlighedsvidne. Alternativt vil dit nøglekort blive sendt til din folkeregisteradresse inden for 3-11 hverdage
 • Aktivér dit NemID på nemid.nu/aktiver. 

Har du brug for hjælp til NemID, kan du kontakte NemID-supporten, hvor medarbejderne via e-mail, telefon eller chat kan besvare spørgsmål og f.eks. guide igennem en onlinebestilling af NemID eller få hjælp til installation af NemID nøgleapp.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke har et NemID?

Det skal være muligt at være borger i Danmark uden at have et NemID. På trods af, at Folketinget har besluttet, at borgere i højere grad skal have mulighed for at betjene sig selv på internettet ved hjælp af NemID, kan der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan få udstedt et NemID.

Danske offentlige myndigheder har pligt til at give borgere uden et NemID adgang til samtlige offentlige services. Borgere uden NemID kan derfor foretage de samme handlinger, ansøgninger og registreringer på lige fod med borgere, som har et NemID.

Som tommelfingerregel har du som borger altid mulighed for at bede en offentlig myndighed om at få adgang til en ydelse uden brug af NemID. Så selvom mange offentlige tjenester i dag kræver, at du som borger logger ind med NemID, kan du faktisk foretage de samme handlinger og anmodninger uden brug af NemID.

Hvilke muligheder har jeg?

Skal du som borger foretage ændringer i dine personforhold, fx adresseskift, søge boligstøtte eller bestille feriepenge, kan disse tjenester tilgås via blanketter gennem fremmøde i et borgerservicecenter. Mange tjenester kan også tilgås online uden brug af NemID. Har du, fx af din praktiserende læge, modtaget en henvisning til en speciallæge, kan du frit lave opslag på behandlere på Sundhed.dk uden at logge på med NemID.

Eksempelvis kan du som studerende foretage uddannelsesvalg gennem optagelse.dk med og uden brug af NemID. Skal du søge SU, er det muligt at ansøge om dette via post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Har du behov for at tilgå fx dine sundhedsoplysninger, kan disse fremskaffes via kontakt til det pågældende sygehus eller gennem henvendelse til egen læge.

Du har også mulighed for at give en pårørende fuldmagt til at handle på dine vegne. Det gør du via Digital Fuldmagt-ordningen, der giver adgang til mange offentlige selvbetjeninger. Din pårørende skal bruge eget NemID. Hvis der er tale om fuldmagt til ikke-offentlige selvbetjeninger  – fx din netbank – skal du kontakte den relevante virksomhed direkte.
Læs mere om Digital Fuldmagt: 

Den digitale postkasse

Borgere i Danmark bliver tilknyttet en digital postkasse, når de fylder 15 år. Denne postkasse tilgås som udgangspunkt ved brug af NemID, men har du ikke et NemID, kan du igennem borgerservice ansøge om at blive fritaget for Digital Post fra offentlige myndigheder. Dette betyder, at du i stedet for at modtage post fra offentlig myndigheder i din digitale postkasse, vil modtage post i brevform. Du skal dog leve op til ét af dem fem fritagelseskriterier. Læs mere om fritagelse fra Digital Post:

Alternativt har du mulighed for at give en anden person læseadgang til din digitale postkasse. Læs mere om læseadgang til Digital Post:

NemID nøgleapp, der er en app til tablets og smartphones, er et digitalt og gratis supplement til dit NemID nøglekort. Det vil derfor være muligt at logge ind med NemID, uanset om postforsendelserne til det land, du er bosat i, er påvirket af den aktuelle situation, eller om din lokale borgerservice i Danmark har åbent. 

Med nøgleappen behøver du ikke at lede efter nøgler på nøglekortet, og du løber aldrig tør for nøgler.

Når du vælger at bruge din NemID nøgleapp på hjemmesider og i applikationer (apps), får du en meddelelse på din smartphone eller tablet med en anmodning, som du godkender med et swipe.

Du kan anvende nøgleappen til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger dit NemID nøglekort, eksempelvis din netbank eller borger.dk.

Hent NemID nøgleapp

Du kan downloade NemID nøgleapp fra både App Store og Google Play

Husk at beholde dit nøglekort

Du får fx brug for nøglekortet, hvis du skal aktivere din nøgleapp på en ny enhed eller hvis din telefon løber tør for strøm. Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort.

Få hjælp eller læs mere om nøgleappen:

Du skal forny dit NemID hvert tredje år, og det får du automatisk besked om, når det er tid.

Du kan få besked på forskellige måder:

 • når du logger på en offentlig eller privat hjemmeside med dit NemID, eller
 • ved at du modtager en mail eller et brev om at forny dit NemID.

Hvis du har en nøgleviser, skal du være opmærksom på, at du skal bruge dit nøglekort, når du fornyer dit NemID, også selvom du plejer at bruge din nøgleviser, når du logger på med NemID.

Du kan læse mere i Digitaliseringsstyrelsens vejledning.

NemID nøgleapp er et gratis og digitalt supplement til nøglekortet, som du kan bruge på din smartphone eller tablet.

Med NemID nøgleapp kan du få adgang til fx din bank, til offentlige hjemmesider som borger.dk og private aktørers hjemmesider som fx visse forsikringsselskaber og fagforeninger.

Du kan bruge din NemID nøgleapp alle de steder, hvor du anvender dit nøglekort i dag.

Der er en række fordele forbundet med nøgleappen, der gør det nemmere at bruge dit NemID 

 • du har altid dit NemID ved hånden
 • du godkender login og underskrift med NemID med et ”swipe” i stedet for at indtaste en nøgle 
 • du løber aldrig tør for nøgler, som du gør på dit nøglekort
 • du kan ikke blive lokket eller presset til at udlevere dine NemID-oplysninger til svindlere, da der ikke er nogen nøgler/koder 
 • du kan se, hvor du logger på med dit NemID.

Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at bruge et trykt nøglekort den første gang, du skal bruge NemID nøgleappen.

Du kan downloade NemID nøgleapp fra både App Store og Google Play

Husk at beholde dit nøglekort

Du får fx brug for nøglekortet, hvis du skal aktivere din nøgleapp på en ny enhed eller hvis din telefon løber tør for strøm. Selvom du har installeret NemID nøgleapp på din smartphone eller tablet, kan du stadig frit skifte mellem at bruge din nøgleapp eller nøglekort.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du følger disse tre råd om, hvordan du passer på dit NemID:

 1. Del aldrig dit NemID-brugernavn, -adgangskode eller -nøglekort med andre
 2. Vælg et stærkt og unikt kodeord til dit NemID
 3. Hent NemID nøgleappen, så du kan bruge NemID fra din smartphone eller tablet. Nøgleappen kan hentes i App Store eller på Google Play.

Hvad skal du gøre ved mistanke om misbrug af dine oplysninger?

Hvis du har mistanke om, at nogen har fået kendskab til dine NemID-oplysninger, så sørg for at standse skaden hurtigst muligt. Det gør du på følgende måde:

 1. Spær dit NemID. Hvis du ved eller har mistanke om, at nogen misbruger dit NemID, skal du straks spærre din adgangskode. Det gør du ved at ringe til NemID-supporten på telefon 72 24 70 50 eller selv spærre det på nemid.nu
 2. Kontakt din bank for at sikre, at der ikke er sket misbrug af din konti.
 3. Anmeld det til politiet. Du bør altid melde det til politiet, hvis dine personlige oplysninger er blevet stjålet.

Hvis du har mistet dit NemID nøglekort, kan du selv bestille et nyt på nemid.nu. Herefter spærres dit gamle nøglekort automatisk.

Ja, på NemID.nu under selvbetjening kan du bestille op til tre ekstra nøglekort. Ved henvendelse i banken eller hos kommunens borgerservice kan du få udleveret op til ti ekstra nøglekort.

NemID er din personlige signatur, og det betyder, at du ikke må give andre adgang til at bruge dit NemID.

Hvis du er under værgemål, skal din værge anvende sit eget NemID til at logge på den tjenesteudbyder (fx Skatteforvaltningen eller netbank), som du ønsker hjælp til.

Tjenesteudbyderen skal herefter give din værge mulighed for at vælge, om værgen agerer på egne vegne eller på vegne af dig. 

Det er endnu ikke alle systemer, som tilbyder den mulighed, og det er op til den enkelte tjenesteudbyder, om det skal være muligt i netop deres løsning.

Hvis du har fået NemID via din bank, skal du knytte offentlig digital signatur til dit NemID, før du kan bruge NemID på offentlige og private tjenester.

Læs mere om at knytte offentlig digital signatur til dit NemID

Start bestilling af offentlig digital signatur til dit NemID:

Den 1. januar 2021 indførte bankerne nye krav til onlinehandel som følge af EU-direktivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Det betyder, at du ikke længere kan anvende NemID nøglekort til godkendelse af betalinger ved onlinehandel, men i stedet skal benytte NemID nøgleapp eller NemID nøgleviser. Kravene gælder kun handel på nettet, og du kan derfor fortsat bruge nøglekortet som hidtil andre steder, herunder i offentlige tjenester.

Hvis du ikke ønsker at bruge NemID nøgleapp eller nøgleviser til onlinebetaling, kan du benytte en SMS-engangskode samt et personligt kodeord. Opsætningen af dette kræver som udgangspunkt NemID, men her kan også NemID nøglekort anvendes. Alle mobiltelefoner, som kan modtage SMS, kan anvendes til denne løsning.

Hvis du ønsker at benytte personlige kode samt SMS-engangskoder, skal du opsætte dette til dit betalingskort.  

For hjælp til opsætningen kan du kontakte Nets på +45 4489 2929.

Hvis du ikke har mulighed for eller ikke ønsker at anvende NemID nøgleapp, NemID nøgleviser eller SMS-engangskode, opfordrer vi dig til at tage kontakt til din bank for at få hjælp.  


Nye nøglekort bliver sendt til din folkeregisteradresse. Hvis du ønsker nøglekortet sendt til en anden adresse, fx fordi du flytter til udlandet, kan du selv anføre en alternativ adresse i selvbetjeningen på NemID.nu.

Hvis du benytter alternativ adresse, skal du huske at holde adressen opdateret, så nøglekort og evt. en midlertidig adgangskode sendes til den korrekte adresse. 

Har du oplevet, at der står 'ung under 18' på din digitale signatur, selvom du er over 18, er forklaringen formentlig den, at du har fået dit NemID, før du blev 18 år.

For at ændre det skal du gå ind på selvbetjening for NemID. Klik på 'Forny NemID' nederst i menuen til venstre og følg vejledningen. Vær opmærksom på, at du skal logge på igen, før ændringen er slået igennem.

Har du problemer med dette, kan du kontakte supporten hos NemID.

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, hvis du er blevet nægtet at få udstedt et NemID, eller dit NemID er blevet spærret.

For at klage skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder: 

 • Ringe på telefonnummer 33 92 52 00
 • Sende en mail til: info@digst.dk
 • Sende et brev til: Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København med titlen ”Klage over NemID”.

I din klage bedes du oplyse: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Beskrivelse af klagen 

Læs mere om reglerne for NemID

Pr. 1. juli 2018 trådte lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder i kraft.

Læs mere om lovgivningen for NemID  

Indhold fra borger.dk

Værd at vide om opdatering af ID-oplysninger i NemID

Kravene til MitID er større end i NemID, fordi sikkerhed på it-området har ændret sig meget, siden NemID blev lanceret i 2010. MitID lever op til de nyeste internationale standarder for sikkerhed. NemID er i tidens løb blevet udstedt på forskellige måder. Det er ikke alle udstedelser, der lever op til de krav, der gælder for MitID. Det er primært NemID, der er udstedt online, eller nogle af de NemID, der er udstedt af banker, som kræver en opdatering for at blive klar til MitID.

Du har tre muligheder:

 1. Du kan på én gang opdatere dine ID-oplysninger og få MitID via MitID app. Læs mere under “Brug MitID app” 
 2. Du kan selv opdatere dine ID-oplysninger ved at bruge NemID nøgleapp. Herefter skal du logge på banken med NemID og følge trinene til at få MitID. Læs mere under "Brug NemID nøgleapp". 
 3. Du kan også tage i Borgerservice og få dem til at hjælpe dig. Her vil du få MitID med det samme, og du kan herefter logge på banken igen med MitID. Læs mere under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice” 

Dine ID-oplysninger i NemID skal være opdaterede, før du kan få MitID. Der kan dog være forskel på, om du skal gøre noget aktivt eller ej, da det afhænger af, hvordan dit NemID er blevet udstedt.

Hvis du skal opdatere ID-oplysninger via NemID nøgleappen, har du formentligt modtaget et brev fra Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post, eller du har fået besked fra din bank om det i mobil- eller netbanken. 

Du kan opleve at få vist en besked i NemID nøgleappen om opdatering af oplysninger. Denne besked er en standardbesked, som alle vil møde, uanset om oplysningerne skal opdateres eller ej.

Vær opmærksom på, at du skal have opdateret dine ID-oplysninger og have fået MitID inden for den frist, der fremgår i din net- eller mobilbank om. Det er nødvendigt for, at du fortsat kan betjene dig selv i netbanken.  

Det skal de ID-oplysninger, der er koblet til dit NemID, og som er med til at bekræfte din NemID-identitet. Din identitet bliver bekræftet ved, at du scanner dit pas. NemID og MitID er nemlig ligesom dit pas et bevis på, at du er den, du er.

NemID og MitID kan bruges til mange ting, som har stor betydning for dig. Der er derfor strenge regler for, hvordan vi bedst beskytter dig og dit NemID, senere MitID.

Du kan læse om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen behandler dine persondata, i løsningen på digst.dk. 

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer kun dine personoplysninger i forbindelse med valideringen af dig og som dokumentation for din gennemførelse af identitetssikringsprocessen (auditlog).

Dine personoplysningerne slettes, efter at information om validering af dig er opdateret i NemID database. Dog opbevares dit pasnummer, PID-nummer og IP-adresse i auditloggen, som slettes efter løbende år plus fem år.

Hvis du har modtaget besked om, at du skal opdatere dine ID-oplysninger, skal du gøre dette, før du kan få MitID. Du kan blandt andet have fået besked om, at du skal opdatere dine ID-oplysninger via din bank eller Digital Post. Vær opmærksom på, at hvis du har fået besked i din net- eller mobilbank om, at du skal have MitID og opdatere dine ID-oplysninger, så skal du have fået gjort begge dele inden for den frist, der fremgår i din net- eller mobilbank. Det er nødvendigt for, at du fortsat kan betjene dig selv i netbanken.       

Du har tre muligheder:

 • Du kan selv opdatere dine ID-oplysninger og få MitID via MitID app. Læs mere under “Brug MitID app” 
 • Du kan selv opdatere dine ID-oplysninger ved at bruge NemID nøgleapp – herefter skal du logge på banken med NemID og følge trinene til at få MitID. Læs mere under "Brug NemID nøgleapp". 
 • Du kan også tage i borgerservice og få dem til at hjælpe dig. Her vil du få MitID med det samme, og du kan herefter logge på banken igen med MitID. Læs mere under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice” 

Den nemmeste måde at opdatere dine ID-oplysninger og få MitID på er ved at bruge MitID app.  

For at få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID via MitID app skal du bruge:  

 • Et gyldigt dansk, grønlandsk eller færøsk pas. 
 • En smartphone, der kan scanne chippen i dit pas eller ID-kort (NFC-læser). Det kan de fleste Android-telefoner og iPhone-modellerne 7 og opefter. Kan din telefon ikke scanne, så kan du låne en andens telefon til at oprette dig som bruger. Bagefter kan du lægge MitID appen på din egen telefon. 

Sådan gør du:  

 1. Hent MitID appen i App Store eller Google Play 
 2. Åbn MitID app 
 3. Åbn "Indstillinger" (tandhjulet øverst til venstre) 
 4. Tryk på "Opret MitID" og følg trinene. Passet skal du bruge, når du skal oprette dit personlige MitID i appen. Det bruger du til at bevise, hvem du er. Det fungerer ligesom i paskontrollen i lufthavnen, hvor dit ansigt og dit pas bliver sammenlignet. Informationerne om dig bliver kun brugt til dette – og bliver altså ikke gemt. Du bliver guidet undervejs, når du følger trinene i MitID appen. 

For at få MitID gennem MitID app skal du bruge en telefon, der kan aflæse chippen i dit pas og have et dansk, grønlandsk eller færøsk pas. Hvis du ikke har et pas, kan du gå i Borgerservice og få MitID. I de fleste kommuner skal du bestille tid. Bestil gerne i god tid, for der kan være ventetid. Husk at medbringe gyldig legitimation. Læs mere om, hvordan du får MitID i Borgerservice under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice”. 

Du kan også få opdateret dine ID-oplysninger ved at bruge NemID nøgleapp. Vær opmærksom på, at du ikke kan få MitID herigennem, men skal have MitID efterfølgende via din bank eller MitID.dk.

Du skal bruge:  

 • Den nyeste version af NemID nøgleapp 
 • Dansk pas. Når passet bliver scannet, tjekker appen i Rigspolitiets systemer, at passet er gyldigt 
 • En smartphone, som kan aflæse en chip (NFC-læser). Det kan de fleste Android-telefoner og iPhone-modellerne 7 og opefter. 

Sådan opdaterer du dine ID-oplysninger: 

 1. Åbn NemID nøgleapp
 2. Tryk på "Opdater her"
 3. Log ind med NemID 
 4. Scan dit pas med din smartphone. Vejledning fremgår i appen
 5. Du er nu klar til at få MitID via din bank eller MitID.dk

Du kan kun opdatere dine ID-oplysninger gennem NemID nøgleapp, hvis du har en telefon, der kan aflæse chippen i dit pas, og har et dansk pas, der er udstedt efter 1. januar 2012.  

Du kan således ikke opdatere dine ID-oplysninger via NemID nøgleapp, hvis du ikke har et gyldigt dansk pas eller en telefon, der kan aflæse chippen i dit pas.  

Hvis du ikke har en telefon, der kan aflæse chippen i dit pas, så kan du dog låne en andens telefon og gøre det via MitID app. Med MitID app kan du nemlig scanne dit pas og oprette dig som MitID bruger via en andens telefon. Bagefter kan du lægge MitID appen på din egen telefon. Læs mere om, hvordan du får MitID via MitID app under "Brug MitID app". 

Alternativt kan du gå i Borgerservice og få MitID. I de fleste kommuner skal du bestille tid. Bemærk, at der kan være ventetid. Medbring gyldig legitimation. Læs mere om, hvordan du får MitID i Borgerservice under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice”.  

Hvis du ikke kan benytte MitID app eller NemID nøgleapp til at få opdateret dine ID-oplysninger, så kan du  få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice. I de fleste kommuner skal du bestille tid. Bestil gerne i god tid, for der kan være ventetid.  

For at få hjælp til MitID ved fremmøde i Borgerservice, skal du kunne bevise, hvem du er. Det skyldes, at der i MitID er høje krav til, at man kan dokumentere sin identitet, bl.a. for at undgå identitetstyveri. 

Skal du have hjælp til MitID i Borgerservice, skal du: 

 • medbringe gyldig legitimation
 • svare på et antal spørgsmål om dig selv (hentet fra CPR-registreret) - eller medbringe et vidne, som kan bekræfte, at du er dig. Vidnet skal have haft MitID i mindst 10 dage. 

Den nemmeste måde at opdatere dine ID-oplysninger og få MitID på er ved at bruge MitID app. Med MitID app kan du nu slå de to ting sammen - altså opdatere dine ID-oplysninger og få MitID på én gang.  

Som noget nyt kan du også oprette dig via MitID app på en andens telefon. Dette er ikke muligt via NemID nøgleapp.   

Funktionaliteten i MitID app er således en ny måde at få MitID på – også selvom du skal have opdateret dine ID-oplysninger.  

Du kan fortsat benytte NemID nøgleapp til at opdatere dine ID-oplysninger og derefter få MitID via din bank eller MitID.dk.  

Hvis du ikke har MitID app eller NemID nøgleapp, kan du hente dem i App Store eller Google Play Butik

Kan du ikke benytte MitID app eller NemID nøgleapp, så  kan du gå i Borgerservice og få MitID. I de fleste kommuner skal du bestille tid. Bemærk at der kan være ventetid. Medbring gyldig legitimation. Læs mere om, hvordan du får MitID i Borgerservice under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice”.  

Hvis du ikke har et gyldigt dansk, grønlandsk eller færøsk pas og skal have opdateret dine ID-oplysninger, så skal du gå i Borgerservice og få MitID.   

I de fleste kommuner skal du bestille tid. Bestil gerne i god tid, for der kan være ventetid. Medbring gyldig legitimation  Læs mere om, hvordan du får MitID i Borgerservice under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice”.  

For at kunne scanne chippen i passet, skal du bruge en smartphone, der kan aflæse chippen i dit pas (NFC-læser). Det kan de fleste Android-telefoner og iPhone-modellerne 7 og opefter.  

Hvis du ikke har en telefon, der kan aflæse chippen i dit pas, så kan du med MitID app låne en andens telefon. Med MitID app kan du nemlig scanne dit pas og oprette dig som MitID bruger via en andens telefon. Bagefter kan du lægge MitID appen på din egen telefon. 

Er det ikke muligt for dig at bruge en telefon, der kan aflæse chippen i dit pas, så skal du på Borgerservice. I de fleste kommuner skal du bestille tid. Bemærk, at der kan være ventetid. Medbring gyldig legitimation. Læs mere om, hvordan du får MitID i Borgerservice under “Få opdateret dine ID-oplysninger og få MitID i Borgerservice”. 

Some NemID users will need to update their ID information before getting MitID. If this applies to you, you have been notified via  Digital Post from the Danish Agency for Digital Government or your Danish bank. You will need a MitID app, a valid Danish, Greenlandic or Faroese passport and a phone to scan the passport (most Android phones and iPhone 7 or newer will be able to).  

To get MitID with the MitID app you need:  

 • Your passport  
 • A smartphone that can scan your passport or ID-card (NFC-reader). Most Android phones and iPhone 7 or newer will be able to. If you do not have a smartphone with NFC-reader, it is possible to borrow a smartphone that meets the requirements. Afterwords you need to install the MitID app on your own device.  

How to get MitID through the MitID app:  

 1. Download the MitID app in App Store og Google Play 
 2. Open the MitID app 
 3. Open ‘Settings’ (top left) 
 4. Tap ‘Create MitID’ and follow the steps. You will need your passport or ID-card when you create your personal MitID in the app. Your passport or ID-card is used to prove who you are. The information is only used for this – and is therefore not stored. You will be guided along the way when you follow the steps in the MitID app.  

If you cannot do it yourself, you can get help from Citizen Service. In most municipalities, you have to book an appointment before showing up.  

When you visit a Citizen Service you need to bring valid ID and answer a set of questions about yourself (based on information about you from the CPR-register) in order to confirm your identity. This requires that enough information about you exist in the CPR-register, which can depend on how long you have lived in Denmark and if you have postal address in the country. If the system can't generate enough questions for you to answer, then you need to bring a witness, who can testify to your identity. We recommend that you bring a witnesser.  

To read about updating your personal information in English, please go to lifeindenmark or MitID.dk  

Alle med NemID skal have MitID: hele Danmarks nye digitale ID. Du kan bruge MitID til det, som du plejer at bruge NemID til.

Den største ændring er, at NemID nøglekortet udgår, og at NemID nøgleapp er blevet udskiftet med en MitID app. Der er også alternativer til dem, der ikke har mulighed for at bruge appen. 

Digitale løsninger bliver erstattet af nye løsninger over tid, fordi de fortsat skal være sikre og følge med udviklingen. MitID lever op til de nyeste internationale standarder for sikkerhed. Det betyder, at alle også i fremtiden kan færdes trygt på internettet.

NemID er og har altid været en sikker løsning, både nu og i resten af NemID’s levetid, men vi skal hele tiden følge med udviklingen. Med MitID bliver der større krav til at sikre din identitet, og det er derfor nødvendigt, at MitID kommer godt fra start og lever op til disse krav. På den måde bliver MitID klar til at være Danmarks digitale ID i mange år frem.   

National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)

De skærpede krav er baseret på den nationale standard, NSIS, der stiller en række krav til at sikre digitale identiteter i Danmark.

NSIS-standarden er en ny, national ramme for tillid til digitale identiteter og vil gælde for MitID.

NSIS-standarden er afstemt med de tilsvarende regler for EU, som stammer fra eIDAS-forordningen. EIDAS-forordningen er med til at fremme, at den danske digitale it-infrastruktur understøtter et digitalt indre marked i EU, og at danskerne fremadrettet vil have mulighed for at betjene sig selv i en række europæiske landes selvbetjeningsløsninger med deres danske NemID eller MitID.   

Du kan læse mere om MitID på MitID.dk.

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til MitID og opdatering af ID-oplysninger, kan du kontakte supporten.

Supporten kan kontaktes på:

Telefon: 33 98 00 12

Telefontid:

 • Mandag-fredag: kl. 08:00-20:00
 • Lørdag, søndag og helligdage: kl. 10:00-16:00. 

Skriv til os:

Opdatér dine oplysninger allerede nu, så du er klar, når du får besked om, at det er din tur til at få MitID.

Vær opmærksom på, at du skal have opdateret dine ID-oplysninger og have fået MitID inden for den frist, der fremgår i din net- eller mobilbank om. Bliver tidsfristen i net- eller mobilbanken overskredet, uden at du har opdateret dine ID-oplysninger og fået MitID, kan du ikke logge på banken, før du har fået MitID – heller ikke med NemID.

Du kan foreløbig bruge NemID til at logge på øvrige private og offentlige selvbetjeningsløsninger, fx på skat.dk og borger.dk.

Læs om, hvordan du opdaterer dine oplysninger under ”Sådan opdaterer du dine ID-oplysninger”.

Har du ikke mulighed for at benytte dig af de digitale muligheder, så kan du få MitID i Borgerservice. Der kan dog være situationer, hvor du ikke har mulighed for at møde fysisk op i Borgerservice, f.eks. hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, er indlagt el.lign. I disse tilfælde skal du kontakte din kommune for at tage en dialog om, hvordan du kan få hjælp. Hvis du ikke kan nå at få hjælp i Borgerservice, inden din frist i din bank udløber, skal du kontakte MitID-telefonsupporten i din bank:

NemID er i tidens løb blevet udstedt på forskellige måder. Det er derfor kun nogle brugere, der skal opdatere deres ID-oplysninger.

Der skal være sikkerhed for, at det er den rigtige person, der opdaterer ID-oplysningerne. Langt de fleste pas, der er udstedt efter den 1. januar 2012, indeholder en chip med særlig beskyttelse, der gør, at passet ikke kan kopieres.

En telefon, som ikke indeholder en NFC-læser, vil ikke være i stand til at scanne chippen i passet, og vil ikke kunne kontrollere, om passet fx er kopieret. Når passet bliver scannet, tjekker app’en i Rigspolitiets systemer, at passet er gyldigt.

NFC står for Near Field Communication, som er en teknologi, der gør det muligt at forbinde forskellige enheder. 

Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at tage et billede af passet. Hvis passet er stjålet, ville en anden person kunne tage et billede af passet og bruge det til identitetssikringen.

Vi skal være sikre på, at det er den rigtige person, der opdaterer ID-oplysningerne. Chippen i passet scannes derfor for at tjekke, om det er meldt stjålet, spærret, kopieret eller udløbet.

Hvis du allerede har opdateret dine ID-oplysninger, og alligevel har modtaget et brev med Digital Post fra Digitaliseringsstyrelsen, kan du se bort fra brevet.

Du skal kun opdatere dine oplysninger én gang. Når du alligevel modtager brevet skyldes det, at din opdatering ikke var registreret, da udsendelsen af brevet blev planlagt. Det er den nu.

Du kan opleve at få vist en besked i NemID nøgleappen om opdatering af oplysninger. Denne besked er en standardbesked, som alle vil møde, uanset om oplysningerne skal opdateres eller ej.

Hvis du skal opdatere ID-oplysninger via NemID nøgleappen, har du formentligt modtaget et brev fra Digitaliseringsstyrelsen om det allerede.

Indhold fra borger.dk