Ny affaldsordning 2022

Senest opdateret 01-05-2022

Fra 1. maj 2022 skal vi sortere vores affald i 10 affaldstyper.

De første seks affaldstyper kender vi fra den nuværende ordning, men derudover tilføjes fire nye:

  1. Mad- og drikkekartoner
  2. Pap
  3. Farligt affald
  4. Tekstiler

Få overblik over alle ti affaldstyder - og hvordan du sorterer dem - i den nye sorteringsguide, som du finder via linket i bunden af siden.

Nye måder at sortere på

Noget af det affald, som du i dag selv skal sortere, bliver fremover først sorteret på affaldscentralen.

På den måde undgår du at skulle have flere affaldsbeholdere stående fremover:

  • Din beholder til plast og metal får fremover kun et rum, hvor plast, metal og mad- og drikkekartoner blandes sammen. Ændringen bliver lavet på din beholder i løbet af april 2022.
  • I beholderen til papir og glas skal småt pap fremover lægges sammen med papir.

Samtidig får dine beholdere klistermærker, som passer til de nye måder at sortere på.

Ny kasse til farligt affald

Du får leveret en miljøkasse til dit farlige affald. Kassen skal sættes ud til skel og være synlig fra vejen, når den skal afhentes.

Miljøkassen bliver tømt og gjort rent fire gange om året.

Poser til tekstilaffald

Du får leveret poser til dit tekstilaffald. De fyldte poser skal sættes ud til skel og være synlige fra vejen.

Poserne indsamles fire gange om året.

Værd at vide om den nye affaldsordning

Herunder kan du se hvor ofte de forskellige fraktioner bliver indsamlet:

Rest/mad

Hver 14. dag (ugentligt i juni, juli og august)

Plast, metal og mad- og drikkekartoner

Hver 4. uge

Papir og pap/glas

Hver 4. uge

Farligt affald

4 gange om året

Tekstilaffald

4 gange om året

Prisen er uændret i 2022. Den nye ordning er nemlig allerede indregnet i den takst, der gælder for hele 2022.

Læs vores takster vedrørende affald

Du skal aflevere dit tekstilaffald i poser, som du får udleveret af kommunen. Poserne må kun bruges til hullede og/eller ødelagte tekstiler.

Tekstiler, der kan genbruges, skal fortsat afleveres til genbrug.

Du kan også aflevere ødelagte tekstiler på genbrugspladsen.

Har du mere papaffald, end hvad der kan være i beholderrummet til papir og pap, kan du bestille en ekstra beholder kun til pap. 

Fra d. 1. april 2022 kan du bestille papbeholderen via selvebetjening på Stevns.renoweb.dk

Beholderen påvirker ikke den pris, du betaler for at få hentet affald.

Beholderen leveres gratis, hvis du bestiller inden udgangen af juni 2022.

I maj og juni 2022 kan du få ombyttet beholderne til hhv. plast/metal og papir/glas gratis. Du vil i perioden også kunne få den frivillige papbeholder leveret gratis.

Bestil ombytning af dine beholdere her på Renoweb.dk

Da der ikke sker nogen ændringer i beholderen til rest- og madaffald, vil der stadig være knyttet et gebyr til ombytningen af denne.

Sorteringsguiden

Har du styr på alle ti typer affald?

Få overblik i den nye sorteringsguide her

Teknik & miljø