Du er her

Jeg har rotter

Du har pligt til at anmelde det, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter.

Nyttig viden om rotter

Rotter og fugle i haven (video)
Rotter og høns (video)
Rotter og kloak (video)
Rotter og kompost (video)
Rotter på loftet (video)
Rotter rundt om dit hus (video)
Folder med gode råd om rottebekæmpelse (pdf)
Ti tips til sikring af din ejendom mod rotter (pdf)
Handlingsplan for rottebekæmpelse i Stevns Kommune 2016-2018 (pdf)

Hvornår kommer rottebekæmperen?

For at du som borger nemmere kan planlægge at være hjemme, når rottebekæmperen kommer, så køres der i distrikter (postnumre) på faste hverdage:

  • Mandag - 4600 Køge
  • Tirsdag - 4671 Strøby og 4672 Klippinge
  • Onsdag - 4652 Hårlev og 4682 Tureby
  • Torsdag - 4660 Store Heddinge
  • Fredag - 4653 Karise og 4673 Rødvig Stevns

Når du har lavet en anmeldelse, ringer rottebekæmperen hurtigst muligt til dig og booker tid førstkommende hverdag, der køres i dit distrikt. Vær opmærksom på, at rottebekæmperen ringer med hemmeligt nummer.

Har du anmeldt rotter indendørs, kan du, så vidt det er muligt, forvente at få besøg samme dag, eller senest dagen efter hvis du har indsendt anmeldelsen efter kl. 15:00.

OBS: Har du bemærkninger eller kommentarer til en igangværende sag/anmeldelse, skal du henvendelse dig på mail til stevnskommune@kiratin.dk. Du skal skrive adressen, som anmeldelsen er oprettet på, i emnefeltet i mailen.

Rotter

Når du ser en rotte eller tegn på rotter har du pligt til at anmelde det

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg fra kommunen i landzoner

Hvis du bor i en landzone skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser en eller flere rotter.

Kommunens rottebekæmpere kommer normalt på tilsynsbesøg hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse.

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der være tilsynsbesøg hvert andet år.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Lovgivning

Du kan se reglerne for bekæmpelse af rotter på retsinformation.dk.

Sidst opdateret

06.09.2018