Du er her

Jeg har rotter

Du har pligt til at anmelde det, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter.

Hvornår kommer rottebekæmperen?

For at du som borger nemmere kan planlægge at være hjemme, når rottebekæmperen kommer, så køres der i distrikter (postnumre) på faste hverdage:

 • Mandag - 4600 Køge
 • Tirsdag - 4671 Strøby og 4672 Klippinge
 • Onsdag - 4652 Hårlev og 4682 Tureby
 • Torsdag - 4660 Store Heddinge
 • Fredag - 4653 Karise og 4673 Rødvig Stevns

Når du har lavet en anmeldelse, ringer rottebekæmperen hurtigst muligt til dig og booker tid førstkommende hverdag, der køres i dit distrikt.

Har du anmeldt rotter indendørs, kan du, så vidt det er muligt, forvente at få besøg samme dag, eller senest dagen efter hvis du har indsendt anmeldelsen efter kl. 15:00.

OBS: Send os en mail, hvis du har du bemærkninger eller kommentarer til en igangværende sag/anmeldelse. Du skal skrive adressen, som anmeldelsen er oprettet på, i emnefeltet i mailen.

Rotter i weekenden + helligdage

Du kan anmelde et uvelkomment rottebesøg i weekenden og på helligdage. Dette gælder kun for rotter set i de beboede dele af din ejendom og ikke i f.eks. garager, udhuse mv. Ring på tlf. 56 57 59 30 mellem kl. 10.00 og 12.00. Her får du fat i vores vagttelefon, som vurderer om anmeldelsen skal gå videre til Anticimex med henblik på et besøg hos dig.

Nyttige film om rotter

Rotter og fugle i haven (video)
Rotter og høns (video)
Rotter og kloak (video)
Rotter og kompost (video)
Rotter på loftet (video)
Rotter rundt om dit hus (video)
Folder med gode råd om rottebekæmpelse (pdf)
Ti tips til sikring af din ejendom mod rotter (pdf)
Handlingsplan for rottebekæmpelse i Stevns Kommune 2019-2021 (pdf)

Rotter

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Udgifterne til selve rottebekæmpelsen dækkes via kommuneskatten eller et gebyr opkrævet via ejendomsskatterne, men du har som grundejer pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken samt andre tiltag fx tætning af huller i vægge, der er nødvendige for at bekæmpelsen bliver effektiv.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

 • Vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet.
 • Bor du i et rotteplaget område, kan du med fordel montere en godkendt rottespærrer i afløbsrørene.
 • Undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald.
 • Undlad at fodre fx fugle så meget, at der er tilgængeligt foder for rotterne ved dagens ophør.
 • Ryd op. Undgå at have genstande og affald stående, hvor rotterne kan gemme sig.
 • Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter.

Besøg af kommunen på tilsynspligtige ejendomme

Der føres kommunalt tilsyn med:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
 • opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Disse ejendomme vil den kommunale rottebekæmper besøge en gang om året i vinterperioden fra oktober til og med februar.

Den kommunale rottebekæmper vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge, om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige udendørsarealer for tegn på rotter.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

R1- og R2-autorisation til bekæmpelse af rotter

I Danmark kræver det autorisation at bekæmpe rotter. Der findes to autorisationer:

 • R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
 • R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Når du har bestået enten R1- eller R2-autorisationskurset, kan du få din autorisation mod at betale et gebyr på 230 kr. (2021) 

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post.

Du kan læse mere om autorisationskurserne til rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Lovgivning

Du kan se reglerne for bekæmpelse af rotter på retsinformation.dk.

Kontakt

Anticimex A/S

Tlf.: 96 32 00 65

Sidst opdateret

18.10.2021