Du er her

Udvalget for Stevns Verdensmål

Kommunalbestyrelsen har nedsat et såkaldt § 17,4-udvalg for at øge fokus på FNs 17 verdensmål.

Udvalgets formål

Målet for §17 stk. 4-udvalget er, at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i FN’s verdensmål.

Udvalget skal:

  • beskrive hvilke rammebetingelser der skal være til stede for at fremme muligheden for at nuværende og kommende projekter/boligområder der tager afsæt i FN’s verdensmål – samt udarbejde anbefalinger for fremtidige boligområder og lokalplaner.
  • udpege arealer hvor der kan være et potentiale for at etablere et nyt boligområde hvor verdensmålene er i centrum
  • understøtte, facilitere og vejlede kommende interessenter samt fremme og understøtte private initiativer, der arbejder med alternative boformer der bygger på FN’s verdensmål
  • udvalget skal understøtte det lokale erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål

Kommissorium og proces (pdf)
Midtvejsstatus Stevns verdensmål (pdf)
Folder, udvalgets arbejde (pdf)

Dagsordener og referater fra Udvalget for Stevns Verdensmål

F.eks. 17.01.2021
F.eks. 17.01.2021

Hvem sidder i Udvalg for Stevns Verdensmål?

Fold alle ud

Sidst opdateret

18.09.2020