Du er her

Udvalget for Verdensmål Stevns

Kommunalbestyrelsen har nedsat et såkaldt § 17,4-udvalg for at øge fokus på FNs 17 verdensmål.

Udvalgets formål

Målet for §17 stk. 4-udvalget er, at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i FN’s verdensmål.

Udvalget skal:

  • beskrive hvilke rammebetingelser der skal være til stede for at fremme muligheden for at nuværende og kommende projekter/boligområder der tager afsæt i FN’s verdensmål – samt udarbejde anbefalinger for fremtidige boligområder og lokalplaner.
  • udpege arealer hvor der kan være et potentiale for at etablere et nyt boligområde hvor verdensmålene er i centrum
  • understøtte, facilitere og vejlede kommende interessenter samt fremme og understøtte private initiativer, der arbejder med alternative boformer der bygger på FN’s verdensmål
  • udvalget skal understøtte det lokale erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål

Kommissorium og proces (pdf)

Referater

27. august 2019 (pdf)

Dagsordener og referater fra Udvalget for Verdensmål Stevns

F.eks. 16.09.2019
F.eks. 16.09.2019
Type Dato
Dagsorden 18.09.2019

Hvem sidder i Udvalget for Verdensmål Stevns?

Fold alle ud

Sidst opdateret

11.09.2019