Du er her

Udvalget for Stevns Verdensmål

Udvalget Stevns Verdensmål har i starten af 2021 afsluttet sit arbejde og afleveret de endelige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Med anbefalingerne følger en vision for en bæredygtig udvikling i Stevns, der understøtter FN’s Verdensmål.

Udvalgets anbefalinger

Udvalgets anbefalinger tager udgangspunkt i de fire visionspunkter, som udvalget præsenterede for kommunalbestyrelsen i december 2019: 

  • I 2030 trives Stevnsborgerne i bæredygtige, drivhusgasneutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale, kulturelle og produktive fællesskaber.
  • I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.
  • I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgasneutral transport.
  • I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for, hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

§17 stk. 4-udvalg Stevns Verdensmål

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 det såkaldte § 17 stk. 4-udvalg Stevns Verdensmål, der skulle øge fokus på FN’s Verdensmål. Et § 17,4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte med henblik på at løse en konkret opgave. Udvalget var sammensat af seks borgere og tre politikere fra kommunalbestyrelsen.

Stevns Verdensmål rapport (pdf)
Kommissorium og proces (pdf)
Midtvejsstatus Stevns verdensmål (pdf)
Folder, udvalgets arbejde (pdf)

Se videoen, hvor medlemmerne af udvalget Stevns Verdensarv evaluerer på arbejdet med verdensmålene

Hvem sidder i Udvalg for Stevns Verdensmål?

Fold alle ud

Sidst opdateret

25.01.2021