Årsberetning for Stevns Udsatteråd 2023

Årsberetning 2023

Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen, og Udsatterådet høres i sager, der vedrører rådets målgruppe.

Medlemmer i Udsatterådet

Udsatterådet følger den kommunale valgperiode, og de seks første medlemmer blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. februar 2022. De øvrige tre medlemmer blev godkendt i økonomiudvalget den 14. juni 2022.

Medlemmerne i Udsatterådet 2022 – 2025 er:

 • Majbrit Bjerke – formand og livsekspert
 • Tanja Lemming Westermann – livsekspert
 • Thorkil Opperman – livsekspert
 • Anne Munch – næstformand og udpeget af Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
 • Steen S. Hansen – udpeget af Social og Sundhed
 • Elizabeth Riber Christensen - foreningen Retshjælpen på Stevns
 • Randi Larsen – daglig leder af Café Stevnen
 • Susanne Lintrup – Røde Kors Stevns
 • Tinamaria Götz – afsnitsleder for Social og Psykiatri.

Retshjælpen valgte at udskifte deres repræsentant Hanne Andersen-Aagaard med Elizabeth Riber Christensen. Elisabeth, der tidligere havde været suppleant for Hanne, indtrådte som medlem i Udsatterådet i starten af november 2023.

I øjeblikket er der 1 ubesat plads i Udsatterådet, som mangler 1 livsekspert for at være fuldtalligt.

Udsatterådet fortsætter arbejdet med at finde den sidste livsekspert på det første ordinære møde i 2024.

Møder i 2023

Udsatterådet afholdte 4 ordinære møder i 2023. Den 23. februar, 20. april, 17. august og 16. november.

Fokusområder, temadrøftelser og besøg i Udsatterådet

Psykisk sårbare voksne

Fokusområdet for 2023 var "psykisk sårbare voksne", hvor især lokaler til værestederne var en udfordring. Ud over dårlig akustik og mangelfuld møblering følte brugerne sig heller ikke hjemme, da lokalerne kun var til låns. Socialpsykiatrien arbejdede på sagen og da budget 2024 blev vedtaget, blev der sat penge af til en ombygning på Sundhedscentret, så værestederne bliver samlet på et sted.

Udsatterådet drøftede også motion til psykisk sårbare, da det er vigtigt med sjov motion, som motiverer borgerne til at komme i gang. I november blev rådet orienteret om en række forskellige tilbud og præsenteret for brochure med tilbud, som kan findes på Frivillighedscentret.

Sammen med børnene

På mødet i april orienterede centerchefen for Børn & Læring om projekt ”Sammen med børnene”. Udsatterådet bød ind med forslag om en vidensbank, hvor barnets kontaktperson, fagpersoner og nære pårørende kan tilføje vigtige og aktuelle beskrivelser af barnet. På den måde undgår man at starte forfra med at beskrive barnet og historikken, hver gang nye tiltag iværksættes. Vidensbanken kan også være et godt værktøj i overlappet mellem børne- og voksenafdeling, så vigtige informationer ikke går tabt.

Udsatterådet efterlyste også løsninger, så vigtige handlinger i forhold til barnets situation kan sættes i gang med det samme og ikke bliver bremset af regler og bureaukrati.

Livseksperterne drøftede efterfølgende ”Sammen med børnene” på endnu et møde med centerchefen. Derudover er planen, at centerchefen kommer på besøg i Udsatterådet igen i 2024 og giver en status.

Borgermøde med Ankestyrelsen

Udsatterådet, Retshjælpen på Stevns og Café Stevnen arrangerede et borgermøde med Ankestyrelsen, der blev afholdt den 23. november 2023 på Tinghuset.

Ankestyrelsen var glade for arrangementet, da det gav dem mulighed for dialog med de borgere der mødte op med deres budskab til Ankestyrelsen.

Udsatterådet vil gerne arrangere lignende borgermøder en anden gang og er opmærksomme på den politiske mødekalender, så kommunalbestyrelsens medlemmer også får mulighed for at deltage næste gang.

Øvrige drøftelser og orienteringer

I 2023 har Udsatterådet også drøftet:

 • Socialt frikort.
 • Hjemløshed. Hvor stor er udfordringen i Stevns Kommune og udfordringer med Hus Forbi afhentningssteder, som geografisk er langt væk.
 • ny psykiatriplan.
 • Handicapprisen, som blev ikke uddelt i 2022, da Handicaprådet ikke modtog nogen indstillinger. Udsatterådet synes, at det er en vigtig pris, der ikke skal glemmes og vil derfor bakke om prisen.

Høringssvar

I 2023 afgav Udsatterådet høringssvar til:

 • Budget 2024, som blev afgivet skriftligt.
 • Beskæftigelsesplan 2024-2026, som blev afgivet mundtligt, da centerchefen for Arbejdsmarked deltog i udsatterådsmødet den 16. november.
 • Psykiatriplan 2024-2027, som blev formuleret skriftligt på udsatterådsmødet den 16. november.

Fremtiden

Udsatterådet besluttede på det første møde i 2024:

 • at medlemmerne skal deltage på Frivilligdagen i 2024, for at udbrede kendskabet til Udsatterådet og rådets arbejde.
 • at fokusområderne den kommende tid skal være fattigdom og værdighed.

Indholdsfortegnelse