Høringsfrist: 29. april 2024

Høring af Natura 2000-handleplan for N182 Holtug Kridtbrud

04-03-2024

Natura 2000-handleplan for N182 Holtug Kridtbrud sendes i høring fra d. 04-03-2024 til d. 29-04-2024.

 

Resumé af handleplan

Handleplanen dækker indsatsen inden 2027 for Natura 2000-område N182 Holtug Kridtbrud, fokuserer på naturbevarelse, biodiversitetsforbedring og bekæmpelse af invasive arter. Handleplanen omfatter både offentlige og private arealer, med særlig opmærksomhed på at fremme biodiversitet gennem forskellige forvaltningstiltag.

Miljøvurdering (MV-screening)

Det er vurderet, at handleplanen ikke er omfattet af krav for miljøvurdering ifølge miljøvurderingsloven, idet den ikke sætter nye rammer for anlægstilladelser eller væsentligt påvirker naturbeskyttelsesområder. Handleplanen betragtes som nødvendig for områdets forvaltning og er dermed undtaget fra visse vurderingskrav.

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Natura 2000-handleplan for N182 Holtug Kridtbrud skal være modtaget af Stevns Kommune senest d. 29. april 2024. Du kan sende dit høringssvar til natur@stevns.dk eller med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att: Teknik & Miljø, Natura 2000-handleplan for N182 Holtug Kridtbrud.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.

 

Indsend et høringssvar til:

Forslag til ....

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes