Høringsfrist: 21. august 2024

Høring vedr. aflysning af lokalplan nr. 4-09 for område til ældreboliger i Strøby

26-06-2024

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. juni 2024 besluttet at sende aflysning af lokalplan nr. 4-09 i 8 ugers høring.

Aflysning af lokalplan nr. 4-09

Det foreslås at aflyse lokalplan nr. 4-09. Når lokalplan 4-09 aflyses, kan det tidligere plejehjem, som Stevns Kommune har frasolgt, bruges til andre formål end offentlige formål.

I området dækket af lokalplanen er der også 23 ældreboliger. Disse boliger vil stadig blive brugt som ældreboliger, selvom lokalplan nr. 4-09 bliver aflyst. Ved om- og tilbygninger skal reglerne i ”Bygningsreglement BR18” og kommuneplanen følges.

Spørgsmål til høring

Send en mail til Plan@stevns.dk, hvis du har spørgsmål til høringen

Høringssvar

Har du indsigelser mod aflysning af lokalplan nr. 4-09, skal du indsende dit høringssvar til os senest den 21. august 2024.

Indsend et høringssvar til:

Forslag om aflysning af lokalplan nr. 4-09

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes