Høringsfrist: 3. september 2024

Høring om forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 220 for ny dagligvarebutik ved Hovedgaden i Hårlev

02-07-2024

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. juni 2024 godkendt, at forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 220 for ny dagligvarebutik ved Hovedgaden i Hårlev sendes i høring.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde, hvor planerne for området vil blive gennemgået, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes torsdag den 13. august kl. 19:00 – 21:00 i Sundhedscenteret i Hårlev, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev.

Tilmelding sker ved at sende en mail til plan@stevns.dk hvor I du skriver, hvor mange som deltager. Tilmeldingsfristen er den 8. august.

Planforslaget

Du kan se den digitale plan via Stevns kommunes Planportal https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/lokalplanid/338  hvor du også kan downloade en printvenlig version af planforslaget.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne, ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Lokalplan nr. 220 og Kommuneplantillæg nr. 10 skal være modtaget af Stevns Kommune senest d. 3. september 2024. Du kan afgive dit høringssvar direkte via Planportalen ( https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/lokalplanid/338  ) eller med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslagene kan rettes til Teknik og Miljø pr mail til plan@stevns.dk