Høringsfrist: 28. Februar 2024 & 4. marts 2024

Udkast til Natura 2000-handleplaner for N152 Vallø Dyrehave & N149 Tryggevælde Ådal

03-01-2024

Miljøstyrelsen har offentliggjort den handleplan, der er lavet i samarbejde med Stevns Kommune for Natura 2000 område N152 Vallø Dyrehave.
Handleplanen er i høring fra d. 03. januar 2024 til d. 28. februar 2024.

Handleplanen for Natura 2000 område N149 Tryggevælde Ådal er lavet i samarbejde med Køge Kommune, og offentliggøres her.
Handleplanen er i høring fra d. 8. januar til d. 4. marts 2024.

Natura 2000-planlægning 2022-2027

Natura 2000-planerne er planer for, hvordan Danmark sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Miljøstyrelsen og kommunerne har udarbejdet Natura 2000-handleplaner, der har til formål at udmønte den statslige Natura 2000-plan. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at udarbejde skovhandleplaner for de skovbevoksede og fredskovspligtige Natura 2000-arealer med skovhabitatnatur inklusiv arealer nævnt i skovlovens § 28 (herfra omtalt som skovbevoksede og fredskovspligtige arealer) samt habitatarealer og fugle på skovbevoksede og fredskovpligtige arealer. Kommunerne har ansvaret for at udarbejde handleplaner for den resterende habitatnatur, habitatarter samt fugle. Du kan læse mere om Natura 2000-planlægningen på Miljøstyrelsens hjemmeside: Miljøstyrelsens hjemmeside

Natura 2000-handleplan for N152 Vallø Dyrehave

Handleplanen er i høring fra d. 3. januar til d. 28. februar, og er vedhæftet under materialer, men kan også findes på miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du kan indsende høringssvar.

Natura 2000-handleplan for N149 Tryggevælde Ådal

Handleplanen er lavet i samarbejde med Køge Kommune, og sættes i høring fra d. 8. januar til d. 4. marts 2024, og er vedhæftet under materialer, men kan også findes på miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan indsende høringsvar vedrørende Tryggevælde Ådal her på siden.

Høringssvar til Køge Kommune indgives til Stevns Kommune, som koordinerer høringen.

Yderligere informationer

Ønsker du mere information eller brænder inde med spørgsmål til skovhandleplanerne, kan du kontakte Teknik & Miljø.

Teknik & miljø

Indsend et høringssvar til:

Forslag til ....

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Vær opmærksom på, at du på denne side kun kan lave høringssvar vedrørende skovhandleplanen for Tryggevælde Ådal. For at indsende høringssvar vedrørende Vallø Dyrehave skal du følge linket til miljøstyrelsens hjemmeside, som du kan finde i afsnittet om Vallø Dyrehave.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes