Høringsfrist: 22. december 2023

Planstrategi 2023 sendes i høring

27-10-2023

Kommunalbestyrelsen har godkendt planstrategi for 2023. Planstrategien beskriver, hvordan kommunen vil arbejde med strategisk og fysisk planlægning for udvikling i vores kommune.

Hvad er en planstrategi?

Planstrategien beskriver Stevns Kommunes langsigtede strategiske udvikling og danner grundlag for den efterfølgende revision af Kommuneplanen.

Den indeholder Kommunalbestyrelsens visioner og ambitioner for kommunen, og den definerer hvilken retning den strategiske og fysiske planlægning skal styre imod.

Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men skal samtidig have et bredt og langsigtet fokus på de kommende 12 år – og gerne længere frem.

Planstrategien

Planstrategien beskriver, hvordan vi vil arbejde med den strategiske og fysiske planlægning for udviklingen af vores kommune, og med Planstrategi 2023 sætter vi barren højt indenfor de temaer, vi har valgt.

Bæredygtighed er den gennemgående, røde tråd, og på den måde taler planstrategien direkte ind i tidens måske vigtigste politiske dagsorden.

Høringssvar

Lige nu er Planstrategi 2023 i høring i otte uger, og du kan give dit besyv med ved at dele din mening om den med os. Du finder Planstrategien i materialelisten.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt hvidbog, som indgår i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen i januar 2024.
Da høringsfristen løber helt frem til jul, har vi meget kort tid til at gennemgå og behandle alle høringssvarene inden Planstrategi 2023 skal sendes til politisk vedtagelse primo januar 2024. Derfor vil vi være meget taknemmelige, hvis du har mulighed for at sende os dit høringssvar hurtigst muligt.

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslaget kan rettes til Kommuneplanlægger Louise Halkjær Pedersen på tlf.: 24 90 39 10 eller pr. mail til udvikling@stevns.dk

 

Indsend et høringssvar til:

Forslag til ....

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes