Klagefrist:

Annoncering af Stevns Kommunes reviderede regulativ for erhvervsaffald

23-11-2023

Kommunalbestyrelsen har d. 16. november 2023 vedtaget en revision af kommunens regulativ for erhvervsaffald

Kommunalbestyrelsen har den 16. november 2023 vedtaget en revision af kommunens regulativ for erhvervsaffald. Forud for vedtagelsen har det reviderede regulativ været i 4 ugers høring. Regulativet træder i kraft d. 1. december 2023.

I den reviderede udgave af regulativet, er der fastsat ændrede regler for håndtering af affald, der produceres hos virksomheder i Stevns Kommune. Den største ændring i det kommende regulativ er, at virksomheder tilhørende adresser, der ikke er blandet bolig og erhverv, ikke længere kan få afhentet restaffald af kommunen.

Kommunalbestyrelsens overvejelser op til vedtagelsen var, at kommunal indsamling af restaffald hos virksomheder, ikke længere står til måls med virksomhedernes behov. Indsamling af restaffald skal konkurrenceudsættes således, at kommunen ikke længere kan tilbyde lave priser. Da virksomheder efter statslig lovgivning, skal sortere sit affald i 10 forskellige affaldstyper, hvoraf kommunen kun indsamler restaffald, vil det være nærliggende for kommunens virksomheder at få private leverandører til at indsamle det sammen med de øvrige affaldstyper.

Du kan se video fra drøftelserne under kommunalbestyrelsesmødet.

Virksomheder der vil blive berørt af den nye lovgivning, vil blive kontakte af Teknik og Miljø og der vil blive givet tid til at finde en privat leverandør, inden der vil ske hjemtagning af kommunale beholdere til restaffald.

Værd at vide om at klage

Vedtagelsen af den reviderede udgave af Stevns Kommunes regulativ for erhvervsaffald, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 60 i ’Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.'