Høringsfrist: 12. juni 202315-05-2023

Stevns Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et kystbeskyttende stenrev (nedsunket bølgebryder) ud for ”Ved Lunden”. Formålet med stenrevet er beskyttelse af Kystvejen mod erosion.
Der er søgt om at udlægge op til 1500 m3 natursten på et område på 60x20 m ca. 75 m fra kysten.

Indsend et høringssvar til:

Forslag til kystbeskyttelse med stenrev

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes