Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 21 juni 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 8, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Ekstraordinært møde.
 
Deltog ikke: Mogens Hildebrandt Nielsen - indkaldt som suppleant for Britta Jensen-Terpet.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Mogens Hildebrandt Nielsen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag sendes budgetforslag 2023 i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er den 5. august 2022.


Økonomi deltager og vil besvare Ældrerådets spørgsmål til høringsmaterialet - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og
  2. afgiver høringssvar til budgetforslag 2023 inden fristen den 5. august 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Mogens Hildebrandt Nielsen.


Økonomikonsulenten besvarede Ældrerådets spørgsmål til høringsmaterialet.


Den overordnede betragtning fra Ældrerådets side er, at besparelser på ældre-og handicapområdet - forslag 240-262 i Social og Sundhedsudvalgets balancekatalog - vil være en nedgradering og en misligholdelse af de Stevns Kommunes seneste kvalitetsstandarder omkring forebyggelse af sundhed og ensomhed.


Ældrerådet har ønske om:

  • en sti fra Plushøj til klintekanten med udsigtsplads
  • fodgængerfelt ved Krohaven på Rødvigvej til havnen, da der er en del trafik og ikke noget fortov.


På baggrund af denne sag vil Ældrerådet udarbejde et høringssvar til Budgetforslag 2023, hvor høringsfristen er den 5. august 2022.

Sagens gang

Ældreråd.

Beskrivelse af sagen

Budgetforslag 2023 sendes hermed i høring i Ældrerådet, og høringsfristen er den 5. august 2022.


Økonomi deltager under denne sag for at besvare Ældrerådets spørgsmål til vedhæftede høringsmateriale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har modtaget debatoplægget "Mere tid til omsorg", som rådet skal drøfte under denne sag. På baggrund af drøftelsen skal Ældrerådet beslutte, om rådet skal sende en tilbagemelding til Social og ældreministeriet.


Denne sag var på dagsordenen til ældrerådsmødet den 2. juni, men blev udsat til dette ekstraordinære møde.

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil sende forslag, tanker og idéer til Social og ældreministerens arbejde med fremtidens ældrepleje.Beslutning fra Ældreråd, 2. juni 2022, pkt. 79:

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Den 30. maj deltog to af Ældrerådets medlemmer i et temamøde vedrørende fremtidens ældrepleje. De orienterede om arrangementet, hvor social og ældreministeren også deltog.


Ældrerådet besluttede, at udsætte denne sag til et ekstraordinært møde den 21. juni kl. 10.15.

Beslutning

Deltog ikke: Mogens Hildebrandt Nielsen.


To repræsentanter fra Ældrerådet deltog i Borgermødet den 30. maj 2022 i Ringsted. Medlemmerne aflagde rapport.


Ældrerådet besluttede, at de to repræsentanter udfærdiger et oplæg/forslag til rådets udtalelse, efterfølgende godkendelse og senere fremsendelse til Social- og Ældreministeriet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har modtaget vedhæftede debatoplæg "Mere tid til omsorg" fra Social og ældreministeriet. Debatoplægget er sendt ud, da regeringen mener, at der er brug for at starte forfra i vores ældrepleje og finde ind til kernen: omsorgen og nærværet. Derfor har de sat gang i arbejdet med en ny ældrelov og vil gerne have alle stemmer og perspektiver frem.


Social og ældreministeren vil gerne høre, hvad der kommer ud af samtalerne, og Ældrerådet skal derfor beslutte, om rådet vil sende forslag, tanker og idéer til ministerens arbejde for fremtidens ældrepleje.


Sagen var på dagsordenen til ældrerådsmødet den 2. juni, men blev udsat til dette ekstraordinære møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Mogens Hildebrandt Nielsen.


Kort orientering om bekymringshenvendelse/dagbogsnotat.


Ældrerådets repræsentant på Egehaven er indkaldt til bruger- op pårørenderådsmøde.


Orientering om Danske Ældreråds bekymringsopråb om det landsdækkende byggestop af plejehjem/centre.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.