Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 16 november 2022, kl. 17:00
MødestedMødelokale 2, Stevnshallen, Ved Munkevænget 5 4660 Store Heddinge
UdvalgFolkeoplysningsudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for FOU den 16. november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. dagsorden godkendes.
Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Dagsordenen godkendes

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Resume

FOU skal forsvare afslaget af ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud punkt 1+2 fra 8/9-22


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud drøftes og evt. tilskud fastlægges

2. lejeaftale af klublokale/baner på Hotherskolen i Hårlev, drøftes og evt. tilskud fastlæggesBeslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Folkooplysningsudvalget vil give 50% i tilskud af udgiften til alarmen. dvs. 5453,-kr.

2.a St. Heddinge Skytteforening for tilskud til vedligehold af baner hos Hårlev Skytteforening 2022. dvs. samme procentsats som øvrige foreninger modtager

2.b vedr. 2023, det er Hårlev Skytteforening der skal søge om ekstraordinær lokaletilskud, til det ekstra slid af banerne. Det bliver ikke givet som a conto men efter faktiske udgifter og med samme procentsats som andre foreninger nodtager


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Store Heddinge Skytteforening formand vil gerne høres vedr. afslag på punkt 1+2 (FOU møde 8/9-22)1. Store Heddinge Skytteforening søgte om tilskud på 12.839,98 i punkt 1 + 2, til udgifter, som vedrører skift til nye lokaler grundet nedrivning af deres lokaler i gamle Stevnshal (etablering af lokaler + nøgler) - Afslået 8/9-222. Store Heddinge Skytteforening søgte tilskud til leje af nye klublokale/baner på 1000 kr. pr. mdr. i alt 6.000 kr. på Hotherskolen Hårlev, grundet nedrivning af gamle Stevnshal - Afslået 8/9-22, da der ønskes validitet og gyldighed af kontraktens sammensætning. FOU ønsker at rette myndighed involveres i Stevns kommune,Ved Folkeoplysningsudvalgsmødet d. 2/6-22 blev nedenstående besluttet


1. ansøgning afslås

2. ansøgning afslås, da der ønskes validitet og gyldighed af kontraktens sammensætning. FOU ønsker at rette myndighed involveres i Stevns kommune


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 18.839,98 kr. til Store Heddinge Skytteforening kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.


Resume

Budgetorientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning.Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Orientering taget til efterretning


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2022:


 • Lokaletilskud til fritidsforeninger: kr. 211.885,11
 • Aktivitetstilskud: 15.387,91 kr.
 • Løntilskud til aftenskolerne: - 17.987,26 kr.
 • Lokaletilskud til aftenskolerne: 20.240,50 kr.
 • Uddannelsespuljen: 165.046,90 kr.
 • Udviklingspuljen: kr. 1.156,70 kr.
 • overført uforbrugte midler 2021: 266.000,00 kr.


Totalt set er der 465.695,77 kr. til rest i bufferpuljen. Dette er kun til Løn- og lokale tilskud, samt aktivitetstilskud.

Resume

FOU skal tage behandle den indkomne ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Folkeoplysningsudvalget godkender Stevns Cykel Motion som forening


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Stevns Cykel Motion søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening


Klubben blev stiftet tilbage i 90-erne


Klubbens formål er at fremme interessen for motionscykling på Stevns. klubben kan være medlem af DCU´s motionssektion


Resume

FOU skal tage stilling til den indkomne anmodning om genbehandling af afregning for aconto lokaletilskud 2021 for Strøby Motionsklub

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anmodningen drøftes og evt. tilskud/afregning fastlægges.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Folkeoplysningsudvalget har besluttet ikke at yde tilskuddet på 15.439,40


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Strøby Motionsklub har for år 2021 søgt a conto lokaletilskud på 72.880 kr. ud fra forventede udgifter for leje af Strøby Forsamlingshus. Folkeoplysningsudvalget bevilgede, jf. procedure, tilskud på 76 % af det ansøgte beløb, altså 55.388,80.


I år har Kultur & Fritid lavet en opgørelse ud fra det indsendte regnskab fra Strøby Motionsklub for 2021, som blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 8. juni 2022. Denne opgørelse viser et mindre forbrug, hvorfor de blev opkrævet differencen.


Frede Zeiler, formand for Strøby Motionsklub. henvender sig til Kultur & Fritid vedr. problematikken med hvordan udgifter til lokaleleje er blevet dokumenteret forkert og dermed afregnet på et forkert grundlag. I det indsendte regnskab er der kun dokumenteret udgifter svarerne til det beløb der er modtaget, altså 55.388.80 kr. mens de faktiske udgifter foreningen har haft løber op i 72.880,80 kr.


Havde Strøby Motionsklub dokumenteret deres udgifter korrekt, ville afregningen være gået i nul og de ville derfor ikke blive opkrævet 15.439,40 kr. som den afregning Kultur & Fritid fremsatte på FOU mødet den 8. juni 2022.


Frede Zeiler, formand for Strøby forsamlingshus og Pia Sørensen, formand for Strøby Motionsklub anmoder derfor om genbehandling af afregningen for lokaletilskud 2021.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskuddet kan finansieres af restbudgettet for godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.

Resume

FOU skal tage stilling til, hvem der skal modtage Stevnsprisen i 2022

Indstilling

Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at


1. modtager af Stevnsprisen 2021 udvælges ud fra de indstillede kandidater

2. der nedsættes en arbejdsgruppe, der forestår de praktiske detaljer omkring uddeling af prisen

3. der fastsættes en max pris for indkøb af lokal kunst til modtager af Stevnsprisen 2022.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at Stevnsprisen går til Tove Damholt

2. Arbejdsgruppen består af: Yasmina Zacares, Brian Qvist

3. Der bliver afsat 5.000,-kr. til de to priser tilsammen


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Der har i oktober måned været annonceret efter kandidater til Stevnsprisen 2022


Fritid har modtaget følgende indstillinger:


 • Bent Møller
 • Henning og Irene Christoffersen
 • Kadri Kostjutsenko
 • 6 personer fra Himlingøje Bylaug
 • Tove Damholt


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

FOU skal tage stilling til, hvem der skal modtage Initiativprisen i 2022

Indstilling

Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at


1. modtager af Initiativprisen 2021 udvælges ud fra de indstillede kandidater

Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch • 1. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at Initiativprisen skal gå til Amalie Lau Nielsen og Line Hellestrøm, Peter Loye Poulsen, Carl HjortkærSagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Der har i oktober måned været annonceret efter kandidater til Stevnsprisen 2022


Fritid har modtaget følgende indstillinger:


 • Amalie Lau Nielsen og Camilla Hermanni Brusvang


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning om ekstraordinær tilskud

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning om ekstraordinært tilskud drøftes og evt. tilskud fastlægges


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch1. Folkeoplysningeudvalget har besluttet at give et tilskud på 50% dvs. 30.215,-kr.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Nordstevns G & I bestræber sig på nytænkning og udvikling, og skal i gang med et nyt udendørs område Stay Fit Nordstevns, hvor der særligt er lagt vægt på at tiltrække personer med fysisk og psykisk handicap - men det er vigtigt for dem, at alle aldersgrupper kan bruge faciliteterne, Stay Fit redskaberne anbefales dog ikke til personer under 13 år (anbefaling fra leverandøren).

I forbindelse med vores kommende Stay Fit område, har de et stort ønske om at anlægge nogle forskellige fitness redskaber på en stor Ø tæt ved deres Parkour og Skaterbane - i håb om at få fat på endnu flere fra Stevns området, her skal der være mulighed for at lave genoptræning efter fald -/ulykker m.m. eller bare få noget motion udendørs.

Det er lykkedes Nordstevns G & I selv at skaffe de fleste penge – men de mangler midler til to redskaber sådan, at det bliver muligt at træne og styrke hele kroppen.

Nordstevns G & I søger Folkeoplysningsudvalget om støtte til indkøb af disse redskaber så der også er mulighed for at styrke og træne lænden. Pris inkl. moms Kr. 60.430,00

Det kommende projekt dækker flere kategorier, idræt, socialt og almennyttigt – for alle aldersgrupper ung som gammel med og uden handicap.

Dem bekendt findes der ikke et tilsvarende Stay Fit område i Stevns Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 60.430,-kr. kr. til Nordstevns G & I kan finansieres af Bufferpuljen 2022.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning om ekstraordinær tilskud

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning om ekstraordinært tilskud drøftes og evt. tilskud fastlægges


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch1.Folkeoplysningsudvalget vil give et tilskud på 50% dvs. 20.131,-kr.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Stevns Nord Spejderne samler hver uge 130 børn, unge og voksne til sjove og lærerige aktiviteter i naturen ligesom de tager på weekendture, årlige sommerlejre samt på kurser for at dygtiggøre sig.


Deres vision er at give børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Deres spejdergruppe er vokset og deres nuværende 6 kanoer er ikke længere nok, deres redningsveste har også brug for en fornyelse, hvis en spejdergren (aldersgruppe) af spejderne vil sejle kanoer til et spejdermøde, hvilket de ynder at gøre da deres hytte ligger lige ud til Tryggevælde å. Derfor vil Stevns-Nord spejderne gerne ansøge om midler til yderligere 2 kanoer inkl. ekstra sæder og padler, samt redningsveste.

De 2 yderligere kanoer inkl. paddel og veste vil sikre at de også i fremtiden kan tage en kanotur med vores spejdere en hverdags aften til et spejdermøde.

2 stk. Linder INKAS 535 a 12.962,50 kr. inkl. Moms

25.925 kr.

6 stk. Linder ekstra sæde a 595 kr. inkl. moms

3.570 kr.

6 stk. Paddel a 350 kr. inkl. moms

1.785 kr.

18 stk. Redningsveste i forskellige størrelser a 499 kr. Inkl. moms

8.982 kr.

I alt

40.262 kr.

De ansøger om det fulde beløb fra kommunen, men vil hilse ethvert tilskud meget velkommen og det vil varme vore spejderhjerter.
Hvis ikke de er så heldige at Folkeoplysningsudvalget kan hjælpe med det fulde beløb, vil Stevns-Nord Spejderne søge yderligere midler fra andre steder, det er dog endnu ikke sat i gang.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 40.262,-kr. kr. til KFUM Stevns Nord Spejderne kan finansieres af Bufferpuljen 2022.


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 910,-kr. Det vil sige 70% af 1.300,-kr.


2. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 1260,-kr. Det vil sige 70% af 1.800,-kr.


3. ansøgningen imødekommes med maximalt beløb på 434,-kr. Det vil sige 70% af 620,-kr.


4. ansøgningen imødekommes med maximalt beløb på 6.020,-kr. Det vil sige 70% af 8.600,-kr.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch1. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at give 70% dvs. 8.624,-kr.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Klintekongen Gruppen søger tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kursus:


1. 2 x Familiespejderkursus


Formål: Familiespejderkursus - Christian From Sørensen og Christina Balslev startede gruppens nye afdeling op for familiespejdere. Spejdere mellem 3 og 6 år er velkomne her, sammen med deres forældre.


Kursets indhold: Kurset henvender sig til ledere eller nye familiespejdere, der ønsker at blive mere fortrolige med friluftslivet for at kunne facilitere gode og udviklende oplevelser for børn og forældre til familiespejd.


Nytteværdi: Friluftsliv som pædagogisk værktøj Planlægning af friluftsaktiviteter for de mindste Ideer til forløb og lege Inddragelse af forældre


Kursusudgift i alt: 2 x 650 = 1.300,-kr.2. 3 x Førstehjælpskursus


Formål: Førstehjælp - kursus


Kursets indhold: 8 timers førstehjælp kursus


Nytteværdi: Gruppens ledere får tilbud om førstehjælp. Vi har bl.a. træklatreinstruktører, hvor det er et krav, men vi mener også det er fornuftigt i forhold til vores daglige arbejde i gruppen.


Kursusudgift: 3 x 600 = 1.800,-kr.3. 1 x Førstehjælpskursus


Formål: Førstehjælp - kursus


Kursets indhold: 8 timers førstehjælp kursus


Nytteværdi: Malte er ved at uddanne sig til træklatreinstruktør. Til det hører et førstehjælpskursus. Endvidere er Malte aktiv i vores spejdergruppe, hvor kurset også er et plus.


Kursusudgift: 1 x 620 = 620


4. 4 x Plankurser


Formål: Plan kurser for trop spejdere i alderen 13 - 16 år


Kursets indhold: Kurserne tager udgangspunkt i Spejderideen, hvor bl.a. formålet indgår " DDS har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden"


Nytteværdi: Plan 1+2 er det primære fokus tilgang til ledelse. Plan 3 er der fokus på den enkelte. Spejderne skal styrkes i at reflektere over egen tilgang til ledelse af andre og sig selv. se evt. vedlagte kursusoplæg til Plankurser.


Kursusudgift: 4 X 2.150 = 8.600,-kr.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet de 8.624,-kr. til Klintekongen Gruppen kan finansieres af Uddannelsespuljen


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt beløb på 2.590,-kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 3.700 kr.Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at forhåndsgodkende ansøgningen, beløbet vil blive udbetalt i 2023 efter gældende procentsats


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Stevns Folkedansere søger tilskud fra uddannelsespuljen i følgende kurser:


 • 1 x Dans Danmark-kursus, efteruddannelse i dragtsyningsteknikker 2023


Formål: Mere kendskab til dragtfremstilling


Kursets indhold: uddannelse i hvordan strikkede huer blev fremstillet, samt kanter på de strikkede huer.


Nytteværdi: Foreningen kan forbedre de dragter foreningen har til deres rådighed.


Kursusudgift i alt: 1 x 3.700 kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 2.590,-kr. kr. til Stevns Folkedansere kan finansieres af Uddannelsespuljen.


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 7.553,-kr. Det vil sige 70% af 10.790,-kr.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch1. Folkeoplysningsudvalgethar besluttet at Give tilskud t 70% i tilskud dvs. 7.553,-kr.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

STG/Vallø søger tilskud fra uddannelsespuljen i følgende kurser:


 • 2 x Lykkeliga DHF-kursus - 2 x 500 = 1.000,-kr.


Formål: Kurset er for foreningens trænere der har Lykkeligahold. Holdet er for børn og unge med handikap.


Kursets indhold: Kurset kommer bag om den nyeste viden på området, samt at skabe et fællesskab med andre trænere i Danmark.


Nytteværdi: Det er essentielt at foreningens trænere er opdateret med et højt uddannelsesniveau.


Kursus udgift: 1.000,-kr.
 • 1 x Børnetræner kursus - 1 x 610,-kr.
 • 2 x Trænerkursus vedr. forsvar - 2 x 1.225 = 2.450,-kr.
 • 2 x Håndboldfitness kurser - 2 x 200 = 400,-kr.
 • 1 x Trille og Trolle kursus - 1 x 300,-kr.


Formål: Kurserne er for at dygtiggøre foreningens trænere.


Beskrivelse: Alle kurser handler om at dygtiggørelse indenfor de områder de er tilmeldt i.


Nytteværdi: Foreningen lever af veluddannede trænere, som hver især kan udgøre for foreningens medlemmer.


Kursus udgift: 3.760,-kr.
 • 4 x Børnetræner forsvar og samarbejde - 4 x 545 = 2.180,-kr.
 • 4 x Børnetræner Målvogter og kontra - 4 x 665 = 2.660,-kr.
 • 1 x Børnetræner træningsmaterialer - 1 x 100,-kr.
 • 2 x Børnetræner håndbold for de mindste - 2 x 545 = 1.090,-kr.Formål: Kurserne er for at dygtiggøre foreningens trænere.


Beskrivelse: Kurserne er forskellige men har til formål at klæde trænerne på til opgaven med at varetage træningen.


Nytteværdi: Foreningen er afhængige af dygtig trænere til gavn for vores medlemmer.


Kursus udgift: 6.030,-kr.
Kursus udgift i alt: ,-kr. 10.790,-kr.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 7.553,-kr. til STG/Vallø kan finansieres af Uddannelsespuljen.Resume

Til folkeoplysningsudvalgsmødet d. 8. september 2022 blev LOF - Stevns udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud 2021 udpeget til Foreningstilsyn

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Indstilling tages til efterretning

Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch1. Tilsynet af LOF Stevns er taget tilefterretning


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Fritid har som led i foreningstilsynet med LOF - Stevns


 • Gennemgået bilag for modtaget a conto Løn-og lokaletilskud
 • Ført tilsyn med aftenskolens formål, vedtægter og referat af årsmødet
 • Været på tilsynsbesøg hos aftenskolen i Stevnsbadet - Haft en snak om aftenskolens udvikling og evt. udfordringer samt besigtigelse af aktivitet


Der er intet at bemærke til ovenstående punkter:

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Resume

På Folkeoplysningsmøde den 8. september blev der ved punktet Økonomisk overblik fremlagt, at der er 465.695,77 i bufferpuljen. Dette er pga. efterregulering af a conto tilskud for 2021. Udvalget ønskede, at forvaltningen skulle udarbejde en sag til nærværende møde med henblik på forhøjelse af a conto lokale- og løntilskud for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de folkeoplysende fritidsforeninger modtager yderligere 10 % i lokaletilskud for 2022,  med afregning primo 2023 da de bliver inkluderet i allerede modtaget a conto tilskud
 2. de folkeoplysende etablerede aftenskoler modtager yderligere 10 % i løntilskud for 2022, med afregning primo 2023 da de bliver inkluderet i allerede modtaget a conto tilskud

Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. Indstilling tiltrådt

2. Indstilling tiltrådt, de 10% til debatskabende aktiviteter bortfalderBeskrivelse af sagen

På Folkeoplysningsmøde den 8. september blev der ved punktet Økonomisk overblik fremlagt, at der er 465.695,77 i bufferpuljen. Dette er pga. efterregulering af a conto tilskud for 2021. Udvalget ønskede, at forvaltningen skulle udarbejde en sag til nærværende møde med henblik på forhøjelse af a conto lokale- og løntilskud for 2022.


Udvalget ønskede, at tilbageholde ca. 100.000,- i bufferpuljen til ekstraordinære ansøgninger. Der er i beregningerne taget hensyn til at fritidsforeninger og aftenskoler bliver ligeligt tilgodeset procentmæssigt.


I 2022 har alle de folkeoplysende fritidsforeninger modtaget 76 % i a conto lokaletilskud, hæves a conto tilskuddet med 10 % giver det en merudbetaling på 246.068,02.

I 2022 har alle store etablerede folkeoplysende aftenskoler modtaget 60 % i a conto løntilskud, hæves a conto tilskuddet med 10 % her også giver det en merudbetaling på 140.380,09


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen, da pengene tages inden for eksisterende budget

Resume

Orientering til drøftelse/orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning

2. orientering tages til efterretning

Beslutning

Deltog ikke i orientering: Hans Bech, Lone Blandersen, Jens G. Bagge (stedfortræder for Kurt Jacobsen), Anne Munch


1. orientering taget til efterretning

2. orientering taget til efterretning

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

1. orientering fra Fritid

2. orientering fra Ungdomsskolen