Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 5 september 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd

Resume

Denne tillægsdagsorden er oprettet jf. beslutning under punkt 100 på den ordinære dagsorden til ældrerådsmødet den 5. september 2022, da Ældrerådet skal træffe beslutning vedrørende rådets brochure.


Sagen blev behandlet efter punkt 106 på den ordinære dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  • Ældrerådet beslutter, om deadline for rådets brochure skal udsættes.

Beslutning

Ældrerådet blev orienteret om status på brochuren. Indtil nu er der solgt annoncer til 8 sider, hvilket er en halvering i forhold til den gamle brochure. Ældrerådet har tidligere besluttet, at brochuren denne gang udelukkende skal finansieres via annoncer, hvorfor rådet skal finde en løsning.


Ældrerådet besluttede, at

  • udsætte deadline en måned, i håb om at der bliver solgt annoncer nok til 12 sider.
  • arbejdsgruppen får fuldmagt til at redigerer i indholdet, så det tilpasses det sideantal der bliver råd til via annoncesalget.


Alle blev opfordret til at kontakte arbejdsgruppen med forslag til annoncører.

Sagens gang

Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.