Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 27 april 2022, kl. 17:00
MødestedMødelokale 3, Stevnshallen, Ved Munkevænget 5, 4660 Store Heddinge
UdvalgFolkeoplysningsudvalget
Bemærkninger
Ikke til stede: Kurt Jakobsen og Bjarne Lykke Nielsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. dagsorden godkendes.


Beslutning

Ikke til stede: Kurt Jakobsen.


1. dagsorden godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orientering tages til efterretning

2. godkendes.


Beslutning

Ikke til stede: Kurt Jakobsen.


1. taget til efterretning

2. godkendt. Bjarne deltog ikke.

Beskrivelse af sagen

Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden skal ungdomsskolebestyrelsen udpege en tilforordnet til Folkeoplysningsudvalget.


1. Bjarne Lykke Nielsen er blevet udpeget som tilforordnet fra ungdomsskolebestyrelsen


2. Bjarne deltager på resten af dette møde

Resume

Budgetorientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

1. taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2022:


 • Lokaletilskud til fritidsforeninger: -13.550,00 kr.
 • Aktivitetstilskud: 15.387,91 kr.
 • Løntilskud til aftenskolerne: 15.387,91 kr.
 • Lokaletilskud til aftenskolerne: 20.240,50 kr.
 • Uddannelsespuljen: 182.208,10 kr.
 • Udviklingspuljen: 37.036,50 kr.


Totalt set er der -36.658,84 kr. til rest i bufferpuljen. Dette er kun til Løn- og lokale tilskud, samt aktivitetstilskud.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt beløb på 350 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 500 kr.


Beslutning

Ikke til stede: Kurt Jakobsen.


1. imødekommes.

Beskrivelse af sagen

Sejlklubben Rødvig Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til deltagelse i konferencen UNGisejlklubben.


Konferencen/kurset udbydes af Dansk Sejlunion og har til formål at lære, opleve og inspirere de unge i dansk sejlsport. Det sker igennem oplæg fra inspirerende personligheder, stationer hvor der er mulighed for at blive klogere på materialer, nyt lir inden for sejlsporten og meget mere.

Der er et stort fokus på en veksel mellem forskellige arenaer for læring og oplevelser, samt det at være sammen om den fælles interesse sejlsport.


Nytteværdi:

UNGisejlklubben konferencen er for alle unge, som gerne vil udvide deres horisont indenfor sejlverdenen. Et af målene er at de kan blive bedre klædt på til selv at stå for driften i deres individuelle klubber og forbedre deres egne sejlevner, men samtidig er det også en oplagt mulighed for at udvide sit netværk og møde andre sejlere på ens alder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 350 kr. til Sejlklubben Rødvig Stevns kan finansieres af Uddannelsespuljen.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 3.150 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 4.500 kr.


Beslutning

Ikke til stede: Kurt Jakobsen.


1. imødekommet.

Beskrivelse af sagen

AIK 65 Strøby Fodbold søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Uefa C licens.

Kurset udbydes hos Dansk Boldspil Union og har til formål at udvikle træneren fagligt i træner uddannelse for både ham selv og spillerne, samt indsigt i bedre rammer for hvordan du får det bedste ud af spillerne.


Nytteværdi:

Bedre grundlag for at skabe den bedste træning og udvikle børnene både fagligt og socialt til bedre fodboldspillere, samt til at skabe et godt socialt miljø for holdene og fodboldklubben som helhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 3.150 kr. til AIK 65 Strøby Fodbold kan finansieres af Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udpeges et medlem til Ungdomsskolebestyrelsen.


Beslutning

Ikke til stede: Kurt Jakobsen.


1. Tommy Knudsen blev valgt.

Beskrivelse af sagen

Ifølge ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden skal der udpeges et medlem af Folkeoplysningsudvalget som tilforordnet.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orientering tages til efterretning
 2. orientering tages til efterretning.
Beslutning

1. orienteringer taget til efterretning.

2. ingen orientering.

Beskrivelse af sagen

 1. orientering fra forvaltningen
 • Mandag den 25. april har der været afholdt borgermøde omkring Ukraine og civilsamfundet. Der deltog ca. 55 personer fordelt på sociale foreninger, idrætsforeninger og borgere der ønsker at hjælpe. Det var et positivt møde hvor der blev netværket på kryds og tværs. Røde kors Stevns, Stevns Frivillighedscenter og Fritid har efterfølgende det opfølgende arbejde med koordinering.
 • Aktiv September er aflyst for 2022. Der er derfor ikke behov for de bevilgede 15.000,- Der var ikke tilslutning til arrangementet i år.
 • Workshop til Fritids- og idrætspolitik blev afholdt den 19. april. Alle input fra aftenen er ved at blive samlet og vil blive sammenfattet til et udkast til politisk behandling i juni.
 • Udeområde Hårlevhallen er blevet prioriteret af AETK. Sagen er nu overdraget til Teknik og Miljø og der er pt. ved at blive indhentet tilbud.


 1. orientering fra ungdomsskolen.