Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 2 juni 2022
MødestedMødelokale 2, Stevnshallen, Ved Munkevænget 5, 4660 Store Heddinge
UdvalgFolkeoplysningsudvalget
Bemærkninger
Deltog ikke på mødet: Bjarne Lykke, Anne Munch

Resume

Godkendelse af dagsorden for FOU den 2. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. dagsorden godkendes.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, John Dalsgaard, Bjarne Lykke


 1. Godkendt

Resume

Budgetorientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, John Dalsgaard, Bjarne Lykke


 1. Taget til efterretning

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2022:


 • Lokaletilskud til fritidsforeninger: -13.550,00 kr.
 • Aktivitetstilskud: 15.387,91 kr.
 • Løntilskud til aftenskolerne: -58.737,25 kr.
 • Lokaletilskud til aftenskolerne: 20.240,50 kr.
 • Uddannelsespuljen: 178.708,10 kr.
 • Udviklingspuljen: 35.706,50 kr.


Totalt set er der -36.658,84 kr. til rest i bufferpuljen. Dette er kun til Løn- og lokale tilskud, samt aktivitetstilskud.

Resume

FOU skal behandle vedlagte opgørelse over a conto lokaletilskud 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. vedlagte opgørelse godkendes og foreninger, der har et mindre forbrug opkræves det for meget udbetalte a conto tilskud

2. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug

3. det besluttes hvad der skal ske med foreninger, der ikke har indsendt regnskab og derfor ikke kan afregnes i forbindelse med a conto lokaletilskud

4. der udpeges fem foreninger, der indkaldes til tilsyn

5. de fem foreninger der indkaldes til tilsyn, også bliver kontrolleret på deres aktivitetstilskud for 2021.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, John Dalsgaard, Bjarne Lykke


 1. godkendt
 2. godkendt
 3. Der bliver udstedt en faktura til de tre foreninger på det fulde tilskud i 2021
 4. Følgende foreninger kaldes til tilsyn: Limelight, Store Heddinge Skytteforening, Stevns lystfiskerforening, Stevns Rideklub, Sydstevns G&I
 5. godkendt

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

Fritid har gennemgået alle indkomne regnskaber for 2021 med henblik på endelig afregning af a conto lokaletilskud for 2021.

Der har samlet været et mindre forbrug på i alt 290.020,83 kr.


Fritid mangler, trods påmindelser, fortsat at modtage regnskaber fra følgende foreninger:


 • Limelight Boardsport Club
 • St. Heddinge Skytteforening
 • Stevns Lystfiskerforening

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, John Dalsgaard, Bjarne Lykke


 1. godkendt

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

Skydebaneforeningen søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening.


Foreningen blev stiftet den 24. oktober 2021 i forbindelse med Stevns Kommunes lukning af Stevnshallen med skydekælder og har hjemsted i Store Heddinge, Stevns Kommune.


Foreningens formål er at rejse midler, samt forestå etableringen af et nyt skydebaneanlæg i lokalområdet til fordel for såvel etablerede skytteforeninger, som for alle fremtidige foreninger indenfor skydeidræt.

Foreningen skal søge at sikre et fælles samlingspunkt, hvor alle skytter kan mødes i et socialt fællesskab på tværs af foreninger og discipliner.

Foreningen skal arbejde for at fremme interessen for alle skyde-relaterede idrætsformer.


Foreningen er tilsluttet Skydebaneforeningen Danmark, samt Landsforeningen DGI Storstrømmen og respekterer disses vedtægter.Resume

Ved halfordelingsmøde mellem foreningerne tilknyttet Hårlevhallen opstod der en tvist mellem Hårlev BK og EVIF vedr. onsdagstiderne. Foreningerne ønsker derfor, at FOU træffer afgørelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der tildeles tider til Hårlev BK og EVIF onsdag i sæson 2022/2023


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, Bjarne Lykke


 1. Udvalget beslutter at EVIF bliver tildelt tiden 19.30-20.30, Hårlev BK Får tildelt tiden16.30-19.30 og 20.30-21.30


Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har den 27. april afholdt møde med alle de større foreninger der benytter Hårlevhallen. Der opstod som tidligere år en tvist mellem Hårlev BK og EVIF omkring indendørs fodbold om onsdagen.


Da der ikke kunne nåes enighed omkring en fordeling blev de to foreninger enige om, at FOU skal træffe den endelige afgørelse. Vedhæftet nærværende dagsordenspunkt er de to foreningers kommentarer og ønsker.


Det drejer sig primært om tiden 18.00-20.00. EVIF har søgt om to timer, men ønsker at prioritere tiden 19.00-20.00. Der er tale om hele onsdagen, dog kan der først startes træning klokken 16.30 da trænere skal kunne nå hjem fra arbejde.


For Hårlev BK er det børne- og ungdomshold der ønsker de fleste tider, med undtagelse af deres damehold. Damerne træner udelukkende indendørs og har derfor ikke andre træningstider om vinteren.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt beløb på 1.246 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 1.780 kr.

Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, Bjarne Lykke, Brian Qvist


 1. Ansøgning imødekommet


Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

Sigerslev Håndboldklub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser


 • 4 x DGI-kursus, målmandstræning til målmand og målmandstrænere


Formål: At dygtiggøre målvogtere og målmandstrænere i håndklubben. Deltagerne på kursus vil videregive deres nye viden til yngre målmænd i klubben.


Kursets indhold: Træning af målvogtere og inspiration til målmandstræning hjemme i klubben.


Nytteværdi: At dygtiggøre målvogtere og målmandstrænere i håndklubben. Deltagerne på kursus vil videregive deres nye viden til yngre målmænd i klubben.


Kursusudgift i alt: 4 x 445 = 1.780 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 1.780 kr. til Sierslev HK kan finansieres af Uddannelsespuljen.Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt beløb på 4.942 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 7.060 kr.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, Bjarne Lykke


 1. Ansøgning imødekommet

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

STG/VALLØ søger tilskud fra uddannelsespuljen i følgende kurser:


 • 9 x DHF-kurser, videns konference vedr. seneste forskning på børne- og ungdomsområde.


Formål: DHF har afholdt en videns konference vedrørende seneste forskning på børne- og ungeområdet.


Kursets indhold: videns konferencen har omhandlet alle områder fra U7 til senior.


Nytteværdi: Vigtigt at foreningens frivillige er opdateret med den nyeste forskning - til gavn for medlemmerne.


Kursusudgift i alt: 9 x 300 = 2.700 kr. • 1 x DHF-kursus, Inspiration til at træne foreningens medlemmer


Formål: At blive inspireret til at blive en dygtigere til at træne foreningens medlemmer


Kursets Indhold: Der var 5 undervisere som kom rundt om målmænd, vurderingsspil, stregspil og forsvar.


Nytteværdi: Det er essentielt at de søger inspiration konstant for at udvikle foreningens frivillige - til gavn for medlemmerne.


Kursusudgift i alt: 895 kr. • 1 x DGI-kursus, træningsmiljø for U9 til U13


Formål: DGI-kursus for U9-U13 trænere. På det pågældende kursus har de haft 7 trænere afsted.


Kursets Indhold: Kurset er gennemført med DGI i stevnhallen og omhandlende et godt træningsmiljø for U9 til U13 børn.


Nytteværdi: Essentielt for foreningen, at de konstant udvikler deres træneres kompetencer. Det muliggør fastholdelse og rekruttering af spillere.


Kursusudgift i alt: 7 x 495 = 3.465 kr.Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt: 7.060 kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 7.060 kr. til STG/VALLØ kan finansieres af Uddannelsespuljen.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til udviklingspuljen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1.ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, Bjarne Lykke


 1. Ansøgning godkendt med 20.000 kr. idet ansøger har de 5.000 kr. selv.

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

Hundespring:


Søger om tilskud fra udviklingspuljen til at finansiere en anderledes fritidsinteresse til børn og unge i Stevns, hvor de sammen

med deres hund kan komme ud og få motion, lære en helt nyudviklet sport og hygge sig med andre børn og unge der alle har

hunden som fællesnævner.Beskrivelse af projekt:


Konceptet er meget hen ad ridebanespringning som man kender det fra hesteverden, men her er det for børn og unge sammen

med deres hunde. Børnene deles op på hold ift. Alder samt hundens størrelse (små, mellem og store) og træner sammen med

dette hold hver uge i sæsonen. En træning starter med at hund og barn varmer op og efterfølgende går vi igang med øvelserne

på banen. Der vil være spring på banen (som vi selv laver og netop søger økonomisk støtte til at kunne lave).


Der vil være enkeltspring, kombinationer, vandgrav og oxer samt fyld under og flotte støtter som man kender det fra ridebane-

springning. Børnene vil lære om afstande, linjer på banen og hvordan man træner hunden så både den og barnet synes det er

sjovt. Øvelserne foregår med hunden i snor, og barnet løber sammen med hunden rundt på banen. Når alle øvelser er gennem-

gået løbes der bane hvor barn og hund trænes i at komme hurtigt og fejlfrit igennem banen. Dejlig motion til både hund og barn.


Holdene vil være på 4-7 børn og det eneste krav er at de skal kunne kontrollere hunden i snor. Der vil også være mulighed for

specialhold med færre børn med særlige behov fx. Autisme, adhd eller andre handikap der gør det svært at deltage i normale

aktiviteter med mange børn. Der vil blive afholdt nogle stævner over året hvor de kan konkurrere mod hinanden og vinde præmier

og rosetter. Hundespring tror på det kunne være en rigtig hyggelig fritidsinteresse hvor børnene kommer ud og rører sig sammen

med familiens kæledyr.


Vi forestiller os en kontingent på 40 kr. pr gang eller 160 kr. pr måned. Den ugentlige aktivitet vil foregår på vores egen adresse på

ridebanen og evt. I vores lille ridehal ved meget dårligt vejr.Deres plan for formidling af projektet:


De påtænker at bede skolerne i kommunen om at udsende en flyer på aula og bede sfo'er om at sætte flyer op. Derudover vil vi

annoncere på sociale medier, i butikker og via hjemmeside (som ikke er lavet endnu). Det vil naturligvis fremgå af hjemmeside

samt af flyer hvordan klubben er blevet en mulighed og der vil blive annonceret tak til udviklingspuljen i opslag på sociale medier.Udgiften til projektet er beregnet til at være 25.000 kr.


Den del som vi søger økonomisk støtte til er materialer til at bygge springene (støtter, bomme, fyld, vinger, vandgrav). Vi skal

bygge ca. 15 spring og det kommer til at koste ca. 25.000 kr. i materialer. Vi laver selv springene og derfor er der ikke afsat løn-

midler, pengene går udelukkende til materialer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det ansøgte tilskud overstiger restbeløbet i udviklingspuljen og kan derfor ikke finansieres fuldt ud

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt beløb på 3.850 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 5.500 kr.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, Bjarne Lykke


 1. Ansøgning godkendt

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

Stevns Folkedansere søger tilskud fra uddannelsespuljen i følgende kurser:


 • 1 x Dans Danmark-kursus, sy teknikker indenfor folkedragter.


Formål: Kendskab til vores kultur arv inden for folkedragter.


Kursets indhold: Lær de gamle sy teknikker, som der blev brugt til at sy dragterne med.


Nytteværdi: Få kendskab til hvordan man syede folkedragterne og udviklingen.


Kursusudgift i alt: 1 x 5.500 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 5.500 kr. til Stevns Folkedansere kan finansieres af Uddannelsespuljen.


Resume

Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning

2. orientering tages til efterretning

3. orientering tages til efterretning.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Anne Munch, Bjarne Lykke


 1. Netværksmøde bliver i 2022 onsdag den 16. november. Der bliver en særskilt sag på næste møde. Den halvårlige opgørelse for aftenskolerne ses der bort fra og der udbetaltes 2. rate.
 2. Intet
 3. taget til efterretning

Sagens gang

FOU

Beskrivelse af sagen

1. orientering fra Fritid

2. orientering fra Ungdomsskolen

3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:

 • STG/VALLØ
 • Stevns Billard Klub
 • Nordstevns G&I
 • SHS-Stevns
 • Hårlev Gymnastikforening