Invitation til formøde om Udviklingsplanen for Pilotnaturpark Ådalen

Hen over vinteren 2023/2024 har projektet arbejdet på at få færdiggjort Udviklingsplanen. Lige nu er vi i gang med de sidste gennemskrivninger af planen.

Arbejdsgrupperne har bidraget væsentligt til grundstenene i den overordnede strategi og vision for Tryggevælde Ådal og Pilotnaturpark Ådalen som projekt.
Den overordnede strategi og vision danner nu grundlaget for Udviklingsplanen, og de tiltag som den indeholder kommer i lige linje fra arbejdsgrupperne: "Stier & Ophold" og "Naturformidlingshus".

På formødet for lodsejere og arbejdsgrupper gennemgår vi Udviklingsplanen forud for den politiske orientering. Og vi ser frem til at høre dine perspektiver og kommentarer til projektet og det videre samarbejde.

På mødet serveres kaffe/te/vand, kage og lette snacks.

Hvor:
Valløby Forsamlingshus
Vallørækken 2, 4600 Køge

Hvornår:
Tirsdag den 23. april kl. 16.00 - 18.00

Tilmelding:
Tilmelding er nødvendig, da vi maks. må være 80 personer i lokalet. Tilmelding efter først til mølle.

Tilmeldingen er lukket

Tak for din interesse i projektet og mødet. Der er nu tilmeldt over 80 borgere, som er max kapacitet for Valløby Forsamlingshus.

Har du spørgsmål til projektet og/eller mødet, så skriv endelig til: pilotnaturpark@stevns.dk