Du er her

Valg & Afstemninger

Her kan du følge med, når der er valg. Seneste valg var Folketingsvalget den 5. juni 2019.

Værd at vide om valg

Fold alle ud
 • Resultater fra tidligere valg

 • Hvem kan stemme ved et valg i Danmark?

  Hvem kan stemme ved Folketingsvalget?

  Du kan stemme ved Folketingsvalget, hvis du:

  • er fyldt 18 år på valgdagen
  • er dansk statsborger 
  • har fast bopæl i Danmark
  • ikke er umyndig 

  Hvem kan stemme ved kommunalvalget?

  Under udarbejdelse

  Hvem kan stemme til regionsrådsvalget?

  Under udarbejdelse

  Hvem kan stemme ved Europa-Parlamentsvalget?

  Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalget, hvis du:

  • er fyldt 18 år på valgdagen
  • er dansk statsborger 
  • har fast bopæl i Danmark

  eller hvis du:

  • er dansk statsborger, fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark 

  Vælgere, der er umyndige (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne), har også valgret til Europa-Parlamentsvalg som følge af en lovændring i 2016.

  Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet.  Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. 
  Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

  Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).
 • Hvor stemmer man i Stevns Kommune?

  Du skal stemme på det valgsted, der står på det valgkort, du får tilsendt forud for valget. Inden valget kan du brevstemme i alle kommuner i landet. Vi har fire valgdistrikter med hver ét valgsted i Stevns Kommune.

  Du kan skifte til et andet valgsted, hvis du gerne vil stemme på selve valgdagen, men har svært ved at komme til dit normale valgsted på grund af et handicap eller nedsat førlighed. Du skal kontakte Borgerservice, hvis du vil skifte valgsted. 

  De fire valgsteder er:

  • Hårlevhallen
  • Strøbyhallen (Strøby Idrætscenter)
  • Stevnshallen
  • Sydstevnshallen

  Brevstemme

  Hvis du ikke har mulighed for at stemme på valgdagen, kan du brevstemme i tiden op til valget. Henvend dig i Borgerservice inden for åbningstiden.

  Du kan også brevstemme i dit eget hjem, hvis din førlighed forhindrer dig i at møde op på valgstedet. Vi offentliggør proceduren før hvert valg.

 • Du skal bruge et valgkort

  Kort før et valg sender vi dig dit valgkort.

  Valgkortet indeholder oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten samt oplysning om, hvor du skal stemme og hvornår der er åbent på valgstedet.

  Du skal have valgkortet med ved afstemningen, hvis du har glemt valgkortet ved afstemingen skal du kunne legitimere dig med dit sundhedskort, pas eller kørekort.

  Hvis du er stemmeberettiget og ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, bedes du rette henvendelse til Stevns Kommune tlf. 56 57 57 57.

 • Hjælpemidler og personlig hjælp

  Hjælpemidler

  På alle valgsteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler til rådighed:

  • Sorte penne med stregtykkelse mellem 0,7 og 1,0 mm.
  • Lup der kan forstørre til mindst firedobbelt størrelse (ikke håndholdt)
  • LED-lampe der kan reguleres i lysstyrke og lysfarve (ikke håndholdt)

  På Rådhuset i Store Heddinge ved brevstemmeafgivning og i Hårlevhallen på valgdagen er der også:

  • Hæve- /sænkebord med fri benplads
  • CCTV (Closed Circuit Television) forstørrelsesapparat med skærm, der kan regulere skriftstørrelse, kontrast og lysstyrke

  Hvis du har brug for at skifte valgsted, kan du kontakte Borgerservice.

  Personlig hjælp

  Har du brug for personlig hjælp til at afgive din stemme, på valgdagen eller når du skal brevstemme skal du som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme.

  Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet, hvad du ønsker at stemme. 

  Hjælpen kan gives af: 

  • 2 myndighedspersoner, (valgstyrere, tilforordnede vælgere eller brevstemmemodtagere) 
  • 1 myndighedsperson og 1 personligt udpeget hjælper
  • 1 personligt udpeget hjælper 

  For, at hjælpen kan ydes alene af 1 personligt udpeget hjælper, skal du over for en valgstyrer, tilforordnet vælger eller stemmemodtager udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få hjælp af en personligt udpeget hjælper, og dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

  Udtrykket ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse” omfatter funktionsnedsættelser, som valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagerne umiddelbart kan se eller konstatere, f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol eller krykkestokke, eller brug af mobilitystok eller fører-hund og lignende.
   
  Det omfatter også funktionsnedsættelser som ikke umiddelbart er synlige, men som du kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagerkort eller parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Det er valgstyreren, den tilforordnede vælger eller stemmemodtageren, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper

  Hvis du har fået personlig hjælp til at brevstemme, skal dette fremgå af følgebrevet.

  Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivningen.

Sidst opdateret

25.06.2019