Du er her

Fredning af Stevns Klint

 • Stevns Klint og kystlinjen

  Stevns Klint - klinteprofilen.

Stevns Klint blev fredet den 29. januar 2021. Her får du et overblik over hele fredningsprocessen og hvad der kommer til at ske i forbindelse med udrulning af fredningen.

Værd at vide om fredningen

Fold alle ud
 • Hvorfor er Stevns Klint fredet?

  Stevns Klint er en unik lokalitet i verdensklasse, som på grund af geologien har været UNESCO verdensarv siden 2014.

  Fredningen sikrer et ubrudt stiforløb langs klintekanten og et 25 meter bredt areal (bræmme) langs klinten, som med tiden skal udvikle sig til et naturmæssigt værdifuldt overdrev. 

  Med en fredning har vi de bedste forudsætninger for at beskytte området og sikre en bæredygtig udvikling.

 • Hvor meget er fredet?

  Fredningen følger i store træk verdensarvens udstrækning og løber fra Rødvig i syd (pdf) til en grænse syd for Bøgeskoven i nord (pdf).

 • Hvad er en fredning?

  En fredning sætter de præcise rammer og bestemmelser for et område, man ønsker at beskytte.

  En naturfredning er forankret i naturbeskyttelsesloven.

  Læs mere om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 • Fredningsprocessen

  Februar 2021 - januar 2022

  Vi udmønter fredningen som bestemt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi skal:

  • Opmåle og afsætte fredningsområdet
  • Anlægge ny sti
  • Udarbejde en plejeplan

  29. januar 2021

  Stevns Klint bliver fredet: Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om fredningen af Stevns Klint. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages. Nævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatningssummen. Denne del kan påklages til taksationskommissionen indenfor en måned.

  Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

  12. oktober 2020

  Miljø- og Fødevareklagenævnet har sendt høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen. Høringsfristen udløber den 6. november.

  12. og 13. maj 2019

  Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer på besigtigelse søndag den 12. og mandag d. 13. maj. Umiddelbart efter besigtigelsen afholdes der et offentligt møde kl. 14.20.15.35 på Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.

  2. juni 2017

  Klagefristen udløber. Herefter overgår sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har som udgangspunkt 2 år til at behandle sagen.

  Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.
  Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

  17. januar 2017

  Lodsejernes erstatningskrav skal være fredningsnævnet i hænde.

  18. december 2016

  Fredningsnævnet påtænker at frede Stevns Klint. Se den påtænkte afgørelse (pdf).

  Efterår 2016

  Fredningsnævnet tager på besigtigelse hos lodsejerne.

  9. maj 2016

  Frist for indsendelse af skriftlige kommentarer til fredningsnævnet for Østsjælland om fredning af Stevns Klint.

  21. april 2016

  Fredningsnævnet afholder offentligt møde på Naturcentret om fredningsforslag for Stevns Klint.

  12. januar 2016 

  Det endelige fredningsforslag (33 mb) (pdf) blev sendt af sted til Fredningsnævnet.

  7. januar 2016

  Det samlede fredningsforslag blev godkendt i de to fagudvalg primo januar, og den 7. januar godkendte kommunalbestyrelsen fredningsforslaget endeligt.

  1. december 2015

  Fredningsforslaget er til orientering hos foreninger, interesseorganisationer og myndigheder. Hvis du repræsenterer en forening, som ikke er på listen (pdf), kan du skrive til stevnsklint@stevns.dk for at få forslaget.

  26. november 2015

  Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte udkast til fredningsforslag og budget. Budgettet blev den 27. november sendt i høring i Naturstyrelsen.

  3. september 2015

  Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre mod en fredning af Stevns Klint.

  August – september 2015

  Inddragelse af lodsejere.

  1. juli 2015

  Opstart af fredningsforslags udarbejdelse.

  30. april – 1. juli 2015

  Fredningssag sat i bero.

  Februar – april 2015

  Indledende arbejde med fredningssag.

  14. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning af Stevns Klint.

 • Hvad skal der ske?

  Inden for det næste år skal vi:

  • Etablere den nye, nordlige del af Stevns Klint Trampesti og nye stikveje
  • Opmåle og afsætte den dyrkningsfri bræmme á 25 meters bredde langs klintekanten
  • Udarbejde plejeplaner for det fredede område
  • Sætte sagsbehandling og myndighedsgodkendelser til anlæggelse af stier, opsætning af skilte m.m. i gang.
 • Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål?

  Du kan sende en mail til: stevnsklint@stevns.dk.

   

 • Plejeplan for fredningsområdet

  Plejeplan for fredningsområdet ved Stevns Klint (pdf)

  Du kan indsende kommentarer til plejeplanen til stenvsklint@stevns.dk. Kommentarer skal være indsendt inden den 14. december 2021

Hent materiale

Sidst opdateret

20.11.2021