Du er her

Lokalplaner

Find ud af, hvad en lokalplan er, og gå til vores planportal for at se om der er en lokalplan for lige netop dit område.

Værd at vide om lokalplanlægning

Fold alle ud
 • Hvad er en lokalplan?

  Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i Stevns Kommune.

  Lokalplan

  Du kan sammenligne en lokalplan med en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan du må bygge i et bestemt område, og hvad du må anvende området til. Lokalplanen fastsætter også, hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan bygninger, veje, beplantning og andet skal placeres inden for lokalplanens område, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må rives ned.

  Når vi lokalplanlægger et område, er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder, at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelige plan.

  Bestemmelserne i lokalplanen er bindende.

  En lokalplan kan også indeholde bestemmelser for et enkelt tema, f.eks. for en by eller for hele kommunen (f.eks. opsætning af skilte).

  Bevarende lokalplan

  En bevarende lokalplan skal sikre bevaring af kulturmiljøer og bygninger. De ældre dele af byer, landsbyer og bygninger er ofte bevaringsværdige, fordi placeringen i landskabet, måden at bygge på, gade- og vejnet og de enkelte bygninger har en særlig betydning.

  Bevarende lokalplaner skal sikre kulturmiljøets eller bygningernes bevaringsværdi og samtidig sikre, at bygningsændringer finder sted i overensstemmelse med bevaringsværdien, og at ny bebyggelse indpasses i det bestående miljø.

  Lokalplanen kan indeholde bestemmelser om de emner, der er beskrevet i planlovens kapitel 5, § 15. Der skal foreligge en lokalplan, før Stevns Kommune gennemfører et projekt, der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø eller har indvirkning på borgerne i området.

 • Sådan ansøger du om en lokalplan

  Ønsker du udarbejdelse af en lokalplan for et område, skal du benytte dette Startskema. Skemaet skal give en oversigt over det ønskede projekt, oplyse om ejer og bygherre m.v.

  Startskema skal i udfyldt stand vedhæftes brev om ansøgning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan.

  Ønsker du skemaet tilsendt, så kontakt planafdelingen. Ansøgning sendes pr. mail til Teknik & Miljø eller afleveres på Rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge. 

 • Tidsplan - så lang tid tager en lokalplan

  Det tager 10-12 måneder at udarbejde en lokalplan.

  Længden på perioden og processen for planarbejdet kan dog blive påvirket af forskellige faktorer, f.eks.:

  • mange indsigelser og bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring
  • godkendelser fra andre myndigheder

  De anførte 10-12 måneder er derfor vejledende. Hver gang der politisk sættes et nyt projekt i gang, laver vi en individuel tidsplan for projektet.

  Tidsplan for udarbejdelse af en lokalplan (pdf)

 • Borgerinddragelse

  I Stevns Kommune gør vi meget ud af at inddrage borgerne i lokalplanlægningen. 

  Vi afholder f.eks. ofte et informationsmøde inden vi udarbejder et lokalplanforslag, så vi kan indarbejde de spørgsmål, kommentarer og idéer vi får i planen.

  Alle er velkomne til møderne, men beboerne i området og de naboer, som lokalplanen påvirker, bliver inviteret direkte. Herudover annoncerer vi mødet her på stevns.dk.

 • Offentlig høring

  Vi sender forslaget til en ny lokalplan i høring til de borgere, som bor eller er naboer til lokalplanområdet og til borgere, som lokalplanforslaget påvirker. Det gør vi, når politikerne har besluttet at sende forslaget i offentlig høring.

  Vi lægger også forslaget på kommunens hjemmeside, så alle kan se det.

  Du har mulighed for at kommentere forslaget og eventuel komme med bemærkninger til det.

  Se de lokalplaner, Stevns Kommune har i høring lige nu.

 • Endelig vedtagelse

  Når høringsperioden  er overstået, behandler vi eventuelle bemærkninger til lokalplanen, og politikerne behandler de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden. Herefter godkender politikerne lokalplanen endeligt.

 • Sådan klager du

  Du kan klage over en lokalplans vedtagelse for så vidt angår retslige forhold. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at vi ikke har overholdt de regler, der står i planloven om f.eks. høringsperiode og vedtagelse. Du kan derimod ikke klage over indholdet af lokalplanen. 

  Der er fire ugers klagefrist, som starter samtidig med, at vi annoncerer lokalplanen her på stevns.dk.

  Du skal sende din klage via KlageportalenHer kan du også se, hvad det koster at klage og ikke mindst, hvordan du skal gøre.

Sidst opdateret

19.05.2020