Du er her

Lockout og strejke i Stevns Kommune

Hvordan påvirker lockout og strejke i Stevns Kommune dig? Det kan du følge med i på denne side. Siden opdateres løbende.

Landets kommuner bliver ramt af strejke og lockout fra den 10. april 2018 – med mindre der inden da opnås et forligsresultat eller konflikten udsættes af forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen kan udsætte konflikten i to gange 14 dage. 

Strejke

Stevns Kommune er IKKE berørt af den strejke, de faglige organisationer har varslet.

Lockout

18. april 2018

Den varslede lockout er udskudt i yderligere to uger. Det betyder, at lockouten tidligst kan blive en realitet den 12. maj 2018. I mellemtiden fortsætter forhandlingerne i forligsinstitutionen. Der kan dog ske det, at forligsmanden inden for de to uger erklærer, at forhandlingerne er brudt sammen. Hvis det sker, træder lockouten i kraft fem dage efter.

29. marts 2018

Den varslede lockout er udskudt i to uger. Det betyder, at lockouten tidligst kan blive en realitet den 28. april 2018. I mellemtiden fortsætter forhandlingerne i forligsinstitutionen. Der kan dog ske det, at forligsmanden inden for de to uger erklærer, at forhandlingerne er brudt sammen. Hvis det sker, træder lockouten i kraft fem dage efter.

20. marts 2018

Lockouten berører mange områder i Stevns Kommune og pt. er vi ved at få et overblik over omfanget af lockouten. På nuværende tidspunkt er det vores vurdering, at nedenstående områder IKKE vil være omfattet eller kun omfattet af lockouten i BEGRÆNSET omfang. Der vil dog kunne være ændringer, da Kommunernes Landsforening løbende sender præciseringer ud til Kommunerne. 

Børn & Læring
Specialgruppen i Strøby Børnehave 
Specialgruppen i Bulderbo i Hårlev
Specialgruppen i Humlebien i Store Heddinge
Specialklasserne på Store Heddinge skole (SPX, SPY, SPZ og Solen)
Regnbuen og Solstrålen på Strøbyskolen
H-klasserne på Hotherskolen
Stevns Dagskole i Hårlev
Magnoliegården
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
Stevns Ungdomsdagskole i Rødvig

Sundhed & Omsorg
Hjemmeplejen
Plejecentrene
Sygeplejen

Det er usikkert, hvor lidt eller meget alle øvrige områder bliver påvirket af lockouten. Det skyldes flere forhold, fordi lockouten kun omfatter medarbejdere, der er medlem af en forhandlingsberettiget, faglig organisation. Stevns Kommune er i gang med at danne sig dette overblik, før det endelige omfang af lockouten er kendt.

Sidst opdateret

18.04.2018