Du er her

Høringer & Offentliggørelser

Her kan du se de sager, Stevns Kommune aktuelt har i offentlig høring samt de tilladelser, vi har givet og har pligt til at offentliggøre.

Find de forskellige høringer og offentliggørelser (tilladelser) herunder. Vi har lagt dem i datorækkefølge, så den næste frist altid er øverst.

Værd at vide om høringer og offentliggørelser

Fold alle ud
 • Aktuelle høringer

  Ingen høringer i øjeblikket.

 • Hvad er en høring?

  Stevns Kommune skal sende forslag til offentlige planer som kommuneplaner, lokalplaner eller f.eks. en trafikplan i offentlig høring. Så har borgere, myndigheder og lignende interessenter mulighed for at komme med deres bemærkninger og indsigelser. 

  De indkomne høringssvar bliver forelagt kommunalbestyrelsen, som beslutter om Stevns Kommune skal ændre det pågældende forslag på baggrund af svaret.

  Sådan udfylder du et høringssvar

  Når du sender et høringssvar til Stevns Kommune skal høringssvaret indeholde følgende oplysninger:

  1. Høringssvar vedr. 'forslagets navn'
  2. Hvem høringssvaret er fra
  3. Hvilket ændringsforslag/hvilken sag høringssvaret vedrører
  4. Dato for høringssvar
  5. Overordnede kommentarer
  6. Uddybende kommentarer
  7. Underskrift

   Du kan skrive dit høringssvar i dette skema.

  Det er vigtigt, at du henviser til, hvilke ændringsforslag, som høringssvaret vedrører (pkt. 3). Det er en fordel, hvis du skriver et høringssvar til hvert enkelt forslag. Så hvis du ønsker at kommentere to forskellige ændringsforslag, så skal du skrive to høringssvar. Ved emner, der ligger meget tæt op af hinanden, kan du skrive ét høringssvar, men du skal henvise til begge/alle ændringsforslagene.

  De overordnede kommentarer (pkt. 5) må gerne indeholde et kort resume/konklusion af de uddybende kommentarer (pkt. 6) til ændringsforslaget.

  Eksempler på, hvordan du kan udfylde pkt. 1 (overskrift):

  • Høringssvar vedr. budgetforslag 2010
  • Høringssvar vedr. rengøringsprojekt
  • Høringssvar vedr. strukturændringer på skoleområdet

  Eksempler på, hvordan du kan udfylde pkt. 2:

  • XX MED-udvalg
  • Skolebestyrelsen på XX skole
  • Ældrerådet
  • Handicaprådet

  Eksempler på, hvordan du kan udfylde pkt. 3:

  • Nr. XX i budgetforslag 2010 – Indførelse af madordninger
  • Nr. XX i budgetforslag 2010 – Døgnpleje – visitering til rengøring
  • Sag nr. XX på social- og sundhedsudvalgets møde den XX
 • Aktuelle offentliggørelser

 • Hvad er en offentliggørelse?

  Ifølge loven skal Stevns Kommune offentliggøre visse tilladelser. Offentliggørelsen sker for at give dig mulighed for at klage over en afgørelse.

  I hver enkelt tilladelse har vi indsat en klagevejledning, så du kan se, hvordan du skal forholde dig, hvis du mener dig klageberettiget over en afgørelse, Stevns Kommune har truffet.

 • Hvordan klager jeg?

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage på klageportalen via Nævnenes hus. Du logger på med din NemID. På hjemmesiden kan du se en udførlig klagevejledning.

  Når du klager, skal du som privatperson i de fleste tilfælde betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at anvende Klageportalen, skal du sende en begrundelse til Stevns Kommune. Vi videresender herefter din begrundelse til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt dit ønske kan imødekommes.

Sidst opdateret

08.11.2021