Værdighedspolitik skal sikre selvbestemmelse for kommunens ældre

Date: 07. september 2018
Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier, som Stevns Kommune arbejder efter i forhold til kommunens ældre borgere.

’Værdighedspolitikken er målrettet vores ældre borgere. De skal sikres et liv med størst mulig selvbestemmelse og uafhængighed. På den måde understøtter vi livskvaliteten og oplevelsen af værdighed hos den enkelte ældre borger’, siger borgmester Anette Mortensen.

Formand for Social og Sundhed Henning Urban Dam Nielsen siger om den nye politik:

’Hjælp og støtte skal tilrettelægges med respekt for vores ældres privatliv og personlige integritet.’

Kort om Værdighedspolitikken

Indsatser i Værdighedspolitikken:

  • Det gode måltid: Det kan f.eks. handle om at spise sammen med andre og selv at være med til at bestemme, hvilken mad, der kommer på bordet.
  • Demente borgere: Det handler bl.a. om opkvalificering af medarbejderne via den såkaldte Blomstringsmodel i 2018 og 2019. I denne model er der fokus på nye metoder, der kan få demente borgere til at blomstre. Her spiller borgernes livshistorier en stor rolle i arbejdet med at skabe aktiviteter, der giver mening for den enkelte ældre.
  • Forebyggelse af social ensomhed: Her spiller netværk og muligheden for at deltage i aktiviteter en stor rolle
  • Tilbud om forskellige former for rehabilitering med det mål, at ældre borgere efterfølgende kan vende hjem til egen bolig. Den rehabiliterende indsats skal optimeres i den kommende periode bl.a. ved et større fokus på tværfagligt arbejde.
  • Fysisk aktivitet på kommunens plejecentre
  • Brugen af ny teknologi, f.eks. skærmsamtaler med hjemmeplejen, hvor der ikke er behov for et fysisk besøg
  • Tryghed og nærvær for døende borgere: Her samarbejder Stevns Kommune bl.a. med Røde Kors Vågetjeneste. Der arbejdes også med at opkvalificere medarbejderne i forhold til lindrende behandling.
  • Tilbud til pårørende om aflastning og hjælp.

Værdighedspolitikken er en revideret udgave af Værdighedspolitikken fra 2016.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Henning Urban Dam Nielsen
Formand
Social og Sundhed
Tlf.: 20 36 43 60

Sidst opdateret

07.09.2018