Uvildig borgerrådgiver i Stevns Kommune

Date: 21. januar 2021
Da budgettet for 2021 blev besluttet i efteråret, var ansættelsen af en ny, uvildig borgerrådgiver en del af aftalen. Borgerrådgiveren får reference direkte til kommunalbestyrelsen, som nu har godkendt både vedtægter samt job- og personprofil.

Ansættelsesprocessen starter nu, og Stevns Kommune sigter efter at have stillingen besat fra 1. april 2021. Stillingen er på 25 timer ugentligt.

'En kommune håndterer tusindvis sager hvert år, og desværre går alle ikke efter hensigten. Det kan der være mange grunde til, men hvis noget er gået skævt, kan det være godt med et nyt og uafhængigt syn på tingene. Det kan en uvildig borgerrådgiver hjælpe med,' fortæller borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

'På den måde får borgerrådgiveren ansvaret for at bygge bro mellem det kommunale system og det enkelte menneske, og det stiller særlige krav til vedkommendes både faglige og menneskelige egenskaber. Vi skal simpelthen finde en profil, som med lige dele empati og faglig ballast kan gå ind i den enkelt sag og vurdere den objektivt samt ikke mindst formidle det på en respektfuld måde'.

Borgerrådgiverens opgaver

En af borgerrådgiverens fornemste opgave bliver at gå ind i en mæglerrolle og sikre en konstruktiv dialog mellem forvaltningen og borgerne i sager, der af den ene eller anden grund er gået skævt.

Rådgiveren skal hjælpe borgerne med at finde vej i det kommunale system, og vejlede i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen. Det kan f.eks. være klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og medarbejdernes betjening af borgerne.

Borgerrådgiveren skal aflægge rapport til kommunalbestyrelsen en gang årligt, en beretning der også indeholder konkrete anbefalinger til steder, hvor Stevns Kommune kan gøre det bedre.

Borgerrådgiveren kan ikke: 

  • træffe afgørelse eller ændre afgørelser
  • behandle klager over politiske sager, f.eks. et vedtaget serviceniveau eller sager, som politikerne har behandlet og taget stilling til.
  • behandle spørgsmål vedrørende kommunens personale- og ansættelsesforhold
  • behandle sager, der er indbragt for lovhjemlede klageorganer, det kommunale tilsyn, folketingets ombudsmand eller domstolene
  • behandle sager, der ligger udenfor kommunens virksomhed

Whistleblower

Udover borgerrådgiverens rolle i konkrete sager vedr. kommunens sagsbehandling, får borgerrådgiveren også ansvaret for håndtering af en whistleblowerfunktion samt anmeldelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. oplevet sexisme eller anden krænkende adfærd.
 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

21.01.2021