Ungeprofil for Stevns giver anledning til enkelte panderynker

Date: 12. maj 2021
561 unge fra 7., 8., og 9. årgang i Stevns har svaret på en lang række spørgsmål om bl.a. motion, kost, venner, digital adfærd og alkohol. Resultatet er en såkaldt Ungeprofil for 2020/21.

Ungeprofilen tegner et billede af, at de unge i Stevns gerne vil motionere mere, men færre dyrker sport i foreningsregi end i resten af landet. Der er mange af de unge, der har et fritidsjob. 

Andelen af unge i Stevns, som deler billeder ulovligt, har været faldende, men antallet af unge, som deler intimbilleder af sig selv, er for høj. Derudover er andelen af unge, der drikker alkohol og ryger højere end landsgennemsnittet. 

Sådan lyder nogle de overordnede konklusioner for Ungeprofilen, og Janne Halvor Jensen, fungerende formand for Børn, Unge og Læring tager imod rapporten med blandende følelser. Særligt bider hun mærke i besvarelserne omkring alkohol og rygning, der giver anledning til en målrettet indsats: 

’Vi kan se, at de stevnske unge i højere grad end deres jævnaldrende i resten af landet drikker alkohol, ryger og har prøvet rusmidler. Det ærgrer mig. Det er ikke det billede, vi havde forventet, og det matcher ikke de værdier, som vi har for de unge. Et af målene i vores sundhedspolitik er f.eks., at flere skal vælge et røgfrit liv, og at ingen børn og unge skal begynde at ryge'. 

Hun tilføjer: 

’Derudover bider jeg mærke i mange af de unges besvarelser omkring deres forældres syn på alkohol og rygning: At de gerne må drikke og ryge for deres forældre. Om det i virkeligheden er fordi, at de ikke kender deres forældres syn på det godt nok, det skal jeg ikke kunne sige, men i den kommende tid skal vi have set nærmere på konklusionerne, og vi skal bl.a. have fulgt op på profilens resultater både i undervisningen, med forældre og ift. den forebyggende indsats'.

Ungeprofilen videreformidles af de enkelte skoler til forældre med børn i 7. – 9. klasse. Den skal benyt-tes i den forebyggende indsats, som skolerne har i samarbejde med SSP, Sundhedsplejen m.fl. 

Fakta om Ungeprofilundersøgelsen 2020 / 2021 

  • Det er kommunens SSP-konsulent (SSP: Skole, Socialforvaltningen og Politiet), der har gennemført undersøgelsen Stevns Kommune. 
  • Deltagende skoler fra Stevns Kommune: Hotherskolen, Store Heddinge Skole, Strøbyskolen, Hellested Friskole, Skelbæk Friskole og Stevns Friskole. 
  • Svarprocenten for Stevns Kommune er 91 % 
  • Undersøgelsen er ikke personhenførbar, og den indeholder ikke spørgsmål om de unges trivsel. På skolerne foretages der egne trivselsmålinger.
  • Ungeprofilen er gennemført i perioden 1. november 2020 - 31. januar 2021 i store, mellemstore og små kommuner spredt ud over hele Danmark. Det er Børn og Ungeliv, som står bag under-søgelsen. Formålet er at kunne målrette og prioritere forebyggende indsatser, på både nationalt-, kommunalt- og skoleniveau
     

Kontakt

Janne Halvor Jensen
Fungerende formand
Børn, Unge og Læring
Mobil: 21 47 16 70

Sidst opdateret

12.05.2021