Udkast til ny Sundhedspolitik i høring

Date: 16. maj 2019
Sundhed & Omsorg er efter en inddragende proces med centre, borgere og politikere klar med et udkast til en ny sundhedspolitik for Stevns Kommune. Nu skal politikken i offentlig høring. 

’Frem til nu har vi holdt dialogmøder med ledere og nøglepersoner fra centrene, borgermøder og senest et temamøde i kommunalbestyrelsen, hvor vi havde besøg af professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis. Hun præsenterede, hvordan man kan arbejde med sundhed og trivsel i hele kommunen. Med baggrund i dette og input fra alle dialogmøderne, har politikerne prioriteret indholdet og udvalgt de seks politiske pejlemærker, vi står med nu’, fortæller Sundhedskonsulent Stine Rehn fra Sundhed & Omsorg. 

Nu skal politikken i høring

’Det er vigtigt at komme med input til udkastet til sundhedspolitikken. Vi har fra starten lagt vægt på en inddragende proces, hvor vi sammen med borgerne, har ønsket at finde og udvælge de udfordringer, der er vigtige at have fokus på de næste fire år. Vi inviterer derfor alle til at komme med bemærkninger og ændringsforslag til vores udkast til den kommende politik’, udtaler formand for Social- og Sundhed Henning Urban Dam Nielsen.

Du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til udkastet til sundhedspolitikken i høringsperioden, der løber fra den 15. maj 2019 til den 1. august 2019 kl. 12.00.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside på stevns.dk under ’Høringer og offentliggørelser’

Sundhedspolitikken skal endeligt godkendes i Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse den 12. september 2019.  

Herefter vil centre og fagudvalg i Stevns Kommune udarbejde konkrete indsatser inden for hvert af de seks pejlemærker. 
 

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
Formand
Social og Sundhed
Tlf.: 20 36 43 60
Stine Rehn
Sundhedskonsulent
Tlf.: 56 57 52 21
Mobil: 28 95 30 97

Sidst opdateret

16.05.2019