Tværkommunal indsats sætter blus under naturfagene

Date: 28. november 2018
En tværkommunal indsats er lykkedes med at skaffe flere naturfagslærere og -vejledere til folkeskolerne i Køge, Stevns og Faxe Kommune.

Det betyder bedre undervisning til eleverne og derfor en bedre investering i fremtidens kompetencer. Projektets resultater afsløres på en konference den 29. november 2018.

Skolebørn i Køge, Faxe og Stevns kommune får meget mere faglighed for pengene i dag, end for fire år siden. Med A. P. Møller Fonden i ryggen, har de tre kommuner haft fokus på at opkvalificere lærerne, og gennem projektet ”Naturlig Vis”, er det lykkedes at få etableret en naturfagsvejlederordning på alle folkeskolerne i de tre kommuner. Projektet betyder, at der i dag er over dobbelt så mange natur- og teknologi lærere med den rette uddannelse i de tre sjællandske kommuner, som der var i 2014.  

Et af projektets første tiltag har været at skaffe samtlige skoler en naturfagsvejleder med en diplomuddannelse i naturfag. Med sin solide, faglige ballast bidrager vejlederen til den løbende opgradering og forbedring af kollegernes undervisning og de faglige dialoger i skolens naturfagsgruppe. Vejlederen har blandt andet også ansvaret for at udfordre rammer og begrænsninger og være med til at skabe fælles events, som fremmer interessen for naturfag blandt lærere og elever.

Projekt Naturlig-Vis er udviklet af de tre kommuner i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.  A.P Møller Fonden har støttet projektet med otte milioner kroner, ligesom de tre kommuner har investeret et tilsvarende beløb.

Resultater som eksempelvis målbare boost til naturfagene og kompetenceløft på skolerne, afsløres ved en stor konference torsdag d. 29. november, hvor de tre kommuners borgmestre og udvalgsformænd deltager sammen med  A.P. Møller Fonden, og med besøg af top-forsker Anja C. Andersen fra Niels Bohr. Hun er Danmarks første professor i offentlighedens forståelse for videnskaben, en stilling, som har til formål at stimulere offentlighedens interesse og entusiasme for videnskab. Hun vil tale om betydningen af en målrettet inspiration og boost til lærerne.

En styrkelse af naturfagene og elevernes fremtid

Det er tre tilfredse kommuner, der står bag Projekt Naturlig-Vis, som har betydet et kraftigt løft af skolernes undervisning og det naturfaglige miljø på skolerne. 

Formanden for Børn & Læringsudvalget i Faxe Kommune, Mikkel Dam, udtaler:

'Vi er meget glade for, at skolernes satsning på en naturfaglig profil har givet så gode resultater. Jeg tror, at flere børn vil trives i folkeskolen, når skolen har en hverdag og et miljø, der giver dem glæde og engagement til at lære og tilegne sig viden'.

Også i Stevns Kommune er det en glad udvalgsformand, der ser frem til en styrkelse af naturfagene; 

'Det er vigtigt, at vi motiverer de unge  til at tage en uddannelse. Folkeskolen skal give eleverne de nødvendige forudsætninger til at gå videre i uddannelsessystemet. Dette projekt har styrket de tre kommuners position på naturfagsområdet. Det trængte vi til, med Naturlig-Vis er der startet en rigtig god udvikling', siger formand for udvalget for Børn, Unge og Læring, Steen S. Hansen.

I Køge Kommune er der fokus på de fremtidige kompetencer, som naturfagene bringer;

'Vi skal investere i fremtidens skoler, så eleverne står klar med de kompetencer, der er behov for. Naturfagene bliver en stor del af fremtidens erhvervsliv og fremtidens ingeniører og biologer skal være godt rustet fra starten. Vi skal styrke både faglighed og samarbejdsevner. Og så skal vi knytte skolerne til virkeligheden og erhvervslivet, så eleverne kan se sammenhængen mellem det de lærer, og hvordan det skal bruges i den virkelige verden', siger skoleudvalgsformand Mads Andersen fra Køge Kommune.

A.P. Møller Fonden ser frem til konferencen

Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen fra A.P. Møller Fonden udtaler, at Naturlig-Vis var blandt de første initiativer, der modtog støtte fra fondens folkeskoledonation; 

'Vi ser frem til at deltage i afslutningskonferencen og høre mere om de resultater, der er opnået, og at komme tæt på de erfaringer, initiativet har resulteret i. Og så ser vi frem til at høre, hvordan kommuner og skoler i de kommende år vil arbejde med at sikre, at det faglige løft og det styrkede samarbejde fastholdes og videreudvikles', siger Hans Kristian Kristensen, Sekretariatsleder fra A.P. Møller fonden.

Om konferencen

Skoleledere og deltagere fra skolerne kommer for at runde projektet af. Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) fremlægger på konferencen deres forskning og resultater i forbindelse med projektet. Professor Anja C. Andersen, ved Niels Bohr Instituttet er Danmarks første professor i offentlighedens forståelse for videnskaben, en stilling, som har til formål at stimulere offentlighedens interesse og entusiasme for videnskab. Hun vil tale om om betydningen af en målrettet inspiration og boost til lærerne. 

Desuden vil de tre kommuner være repræsenteret med borgmestre, skoledirektører og skoleudvalgs-formænd.

Rapporten offentliggøres på konferencen torsdag den 29. november kl. 14.00.

Kontakt

Steen S. Hansen
1. viceborgmester
Mobil: 31 51 37 79

Sidst opdateret

28.11.2018