Sundhedscafé til dig med en kronisk sygdom

Date: 06. september 2018
Hjerteforeningen Stevns, Kræftens Bekæmpelse Stevns Lokalforening og Stevns Kommune er gået sammen om at etablerer en sundhedscafé.

Her kan borgere med kroniske sygdomme på tværs af deres diagnoser mødes og danne netværk med ligesindede.

Formålet med Sundhedscaféen er at støtte borgere med hjertesygdom eller kræft ved at skabe et rum, hvor der er mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer om det at skulle leve med en kronisk sygdom.

’Mange borgere med kronisk sygdom går rundt med en følelse af, at de er alene om at opleve deres problemer’, siger Anny Borch Jensen fra Kræftens Bekæmpelse og fortsætter:

’Det gør det svært at acceptere at skulle leve med problemerne’, og Preben K Hansen fra Hjerteforeningen Stevns tilføjer:

’I en sundhedscafé møder man andre, som har lignende problemer. Det betyder meget at opleve, at man ikke er alene, men at møde og tale med andre, som lever med de samme problemer’.

Frivillige leder cafeen

Der vil være frivillige fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, der leder caféen. De sørger også for kaffe/the mm.

Efterårets første Sundhedscafé afholdes onsdag den 19. september, herefter hver anden onsdag og hver gang kl. 14.15-15.15. Sundhedscaféen giver mulighed for, at borgerne kan mødes i en café med ligesindede i en uformel og tryg atmosfære, der kan styrke deres netværksdannelse.

Hver anden gang tages forskellige temaer op, der handler om at leve med en kronisk sygdom. Temaerne kan f.eks. være:

’Hvorfor er kosten vigtig for mennesker med kronisk sygdom’ og ’Psykiske reaktioner, når man bliver udfordret af en kronisk sygdom’.

Når der er et tema på programmet, vil fagpersoner fra Stevns Kommune og fra patientforeningerne være med i caféen.

Samarbejdsparterne er enige om at arbejde hen imod, at andre patientforeninger, f.eks. lokalforeninger for Diabetes og Lungesygdomme også inviteres med i samarbejdet. 

Sundhedscaféen afholdes på Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev. Caféerne henvender sig primært til kronisk syge og deres pårørende, men alle er velkomne. Første gang er som sagt onsdag den 19. september.

Kontakt

Preben K Hansen
Hjerteforeningen Stevns
Tlf.: 56 28 68 37
Anny Borch Jensen
Kræftens Bekæmpelse
Stevns Lokalforening
Tlf.: 56 50 40 95
Denni Pedersen
Sundhedskonsulent
Stevns Kommune
Mobil: 20 25 21 74

Sidst opdateret

06.09.2018