Stevns tager for andet år i træk et spring op på Dansk Industris liste over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

Date: 10. september 2019
Dansk Industri har undersøgt det lokale erhvervsklima for 10. år i træk.

I årets undersøgelse rykker Stevns Kommune 11 pladser op på listen, så kommunen nu samlet set ligger på en 59.-plads, hvilket er den bedste placering for Stevns Kommune siden 2010.

’Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi endnu engang er hoppet opad på listen’, fortæller en glad borgmester, Anette Mortensen og tilføjer:

’Det viser, at vores målrettede indsats over for det lokale erhvervsliv bærer frugt. Vi tager jævnligt på besøg hos både store og små stevnske virksomheder, hvor vi får en uvurderlig indsigt i deres arbejde, og ikke mindst kan lytte til, hvad der optager dem. Er der en sko, som trykker kan vi handle på det hurtigt, og jeg føler mig sikker på, at det hjælper virksomhederne på vej sammen med det benhårde arbejde, de selv laver’.

Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen supplerer:

’Jeg hæfter mig ved, at vi i år ligger nr. 1 i kategorien ’Brug af private leverandører’, som vidner om stor tilfredshed med vores udbudsprocesser og vores niveau for at konkurrenceudsætte, og så glæder jeg mig over et stort spring op på listen i kategorien ’Kommunal sagsbehandling’. Vi arbejder seriøst med det område, og har f.eks. fået vores sagsbehandlingstider ned, og det er glædeligt, at se vores indsats virke. Og så hæfter jeg mig selvfølgelig ved, at vi ligger for lavt i kategorien ’Arbejdskraft’, som viser noget om vores indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi have set noget mere på’.

Han tilføjer:

’Jeg er overordnet meget positiv overfor årets resultat, selvom jeg altid forholder mig kritisk til statistiske undersøgelser som denne, hvor der kan være usikkerheder. Det ændrer dog ikke på, at årets resultat samlet set er rigtig godt for Stevns’.

Stevns’ placering i de ni kategorier i undersøgelsen

Infrastruktur og transport = 80
Arbejdskraft = 91
Uddannelse = 59
Kommunal sagsbehandling = 56
Skatter, afgifter og gebyrer = 28
Fysiske rammer = 57
Brug af private leverandører =   1
Kommunens image = 72
Information og dialog med kommunen = 52

De stevnske virksomheders svar

I Stevns har 41 virksomheder inden for de brancher, som DI repræsenterer, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer 801 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 22 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

Se alle resultater under di.dk/le

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Mobil: 21 46 89 99

Sidst opdateret

10.09.2019