Stevns rykker op på listen i Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Date: 04. september 2018
Dansk Industri har undersøgt det lokale erhvervsklima for 9. gang. I årets undersøgelse rykker Stevns Kommune 19 pladser op på listen, så kommunen nu samlet set ligger på en 70.-plads.

Dansk Industri tilskriver bl.a. den flotte stevnske fremgang, at vi er gået hele 39 pladser frem i den kategori, som hedder ’Information og dialog med kommunen’.

’Siden jeg rykkede ind i borgmesterkontoret har jeg prioriteret rigtig højt at øge dialogen med kommunens virksomheder, og siden nytår jeg været på mange virksomhedsbesøg med deltagelse af såvel forvaltningen, Erhvervsrådet og formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme’, udtaler borgmester Anette Mortensen og tilføjer:

’Så meget desto mere glæder det mig også at se, at det betaler sig at investere i den direkte kontakt. Jeg ser det som en win win-situation, hvor jeg på den ene side får en meget større indsigt i, hvad der rører sig hos virksomhederne, og de får en kontakt til kommunen og dermed en lettere adgang, hvis der er noget, de har behov for hjælp til’.

Den samlede undersøgelse fordeler sig på i alt ni kategorier, og hvor borgmester, Anette Mortensen f.eks. er godt tilfreds med resultatet i kategorierne ’Information og dialog med kommunen’ og ’Brug af private leverandører’, så anerkender hun også, at der er steder, hvor vi gerne skal gøre det bedre:

’Det er en on going problemstilling for os, at vores infrastruktur spænder ben for et erhvervsliv i udvikling. Derfor vil jeg også fortsætte med at presse på, så vi får en statsvej, som forbinder Stevns Kommune med motorvejen. Det er simpelt hen et must, at det sker. Vores placering som nr. 80 i forhold til kommunal sagsbehandling er også noget, vi må se nærmere på. Vi har dog allerede opgraderet bemandingen, så det giver i sig selv håb om, at vi klarer os bedre her i den næste måling’, slutter Anette Mortensen.

Stevns’ placering i de ni kategorier i undersøgelsen

Infrastruktur og transport = 92
Arbejdskraft = 64
Uddannelse = 62
Kommunal sagsbehandling = 80
Skatter, afgifter og gebyrer = 24
Fysiske rammer = 62
Brug af private leverandører = 17
Kommunens image = 55
Information og dialog med kommunen = 55

De stevnske virksomheders svar

I Stevns har 41 virksomheder inden for de brancher, som DI repræsenterer, bl.a. produktion, transport, fødeva-rer, engroshandel, rådgivning og service, svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer 531 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 13 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

Se alle resultater

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

05.09.2018