Stevns Kommunes indbyggertal vokser for 3. år i træk

Dato: 15. marts 2017
  • Byggeri

    Byggeri ved Nicolinelund, Strøby Egede

I alt steg indbyggertallet med 232 personer i 2016, hvilket svarer til en vækst på 1,04 procent. Stevns Kommune havde den kraftigste vækst i befolkningen i 2016 sammenlignet med nabokommunerne Køge og Faxe. 

’Der kan være flere årsager til, at vi vokser lige nu, men det er min vurdering, at det primært skyldes, at vores boliger har en attraktiv prissætning i forhold til kommuner tættere på København, samt de nye attraktive udstykninger, hvor børnefamilier kan få skiftet deres lejlighed i f.eks. København ud med et helt nyt hus i nærheden af vandet, naturen og gode institutioner og skoler. Samtidig ligger vi geografisk indenfor en acceptabel afstand fra arbejdspladser i hovedstadsområdet’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen, og tilføjer:

’Derudover smitter Køge Kommunes vækst formentlig af på Stevns Kommune. I Køge opfører de i de kommende år et nyt supersygehus samt en ny togstation, som vil mindske rejsetiden til København, og det påvirker også os. Som en sidste faktor vil jeg fremhæve Stevns Klints udnævnelse til UNESCO verdensarv. Det har øget kendskabet til Stevns Kommune og dermed fået en afsmittende effekt på tilflytningen.’

Væksten i Stevns Kommune skyldes primært en nettotilflytning, hvilket betyder, at flere personer flytter til kommunen end fra kommunen. I alt flyttede 1.483 personer til Stevns Kommune i 2016, mens 1.320 personer flyttede fra kommunen. Der ses generelt en nettotilflytning af voksne i trediverne og børn i før skolealderen, hvilket tyder på, at børnefamilier vælger at bosætte sig på Stevns. Derudover oplever Stevns Kommune en stigning i antallet af fødsler, som også bidrager positivt til den samlede befolkning. Endelig har Stevns Kommune oplevet et mindre fald i antallet af døde, samt et mindre fald i indvandringen det sidste år.

Fakta om befolkningsudviklingen i Stevns Kommune

  • Befolkningsvækst på 232 personer fra 22.260 til 22.492 indbyggere det sidste år.
  • Indbyggertallet er steget med 1,04 procent det seneste år.
  • Nettotilflytningen er vendt siden 2013, og har nu i 3 år været positiv og nettotilflytningen er også steget det seneste år.
  • Indvandringen har været stigende og nettoindvandringen er næsten fordoblet siden 2013 fra 95 til 159. Indvandringen er dog faldet en smule det sidste år.
  • Der har været en fremgang i antallet af fødte fra 172 fødte i 2015 til 176 fødte i 2016.
  • Antallet af døde er faldet en smule fra 259 døde i 2015 til 250 døde i 2016.

Ny befolkningsprognose på vej

Stevns Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde en ny befolkningsprognose for de næste 10 år på baggrund af de seneste befolkningstal. Befolkningsprognosen forelægges kommunalbestyrelsen i 2. kvartal 2017.

Diagram

Se tabel over befolkningsbevægelser i 2016 

Kontakt

Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 23 37 55 87

Sidst opdateret

15.03.2017