Stevns Kommune træder ud af Østsjællands Beredskab

Date: 20. december 2018
Først meldte Køge Kommune sig ud, og siden fulgte Høje Tåstrup, Greve, Vallensbæk og Ishøj efter. Nu følger Stevns Kommune så i kølvandet sammen med Roskilde og Solrød kommuner.

Dermed bliver Østsjællands Beredskab opløst inden for to år efter, at alle otte ejerkommuner officielt har tilkendegivet, at de trækker sig ud – altså senest med virkning fra den 1. januar 2021.

’Vi har arbejdet hårdt for at få samarbejdet til at fungere, men når fem ud af otte ejerkommuner vælger at trække sig ud, så er det økonomiske grundlag simpelt hen for usikkert, hvorfor vi nu i Stevns Kommune har valgt også at trække os ud af samarbejdet. Det mener vi giver mest mening, sådan som det har udviklet sig’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Stevns Kommune vurderer, at en væsentlig grund til, at fundamentet for Østsjællands Beredskab smuldrede, netop er det økonomiske aspekt, som aldrig faldt helt på plads. Allerede inden dannelsen af det nye selskab hentede Folketinget en stor besparelse og yderligere en besparelse på fem mio. kr. lå og ventede på at blive realiseret. Det forsøgte Beredskabet i en ny plan for risikobaseret dimensionering, som er den plan, der bestemmer antallet af brandstationer, brandmænd osv. Den plan var der ikke fælles tilslutning til, og derfor er grundlaget for samarbejdet væk.

’At vi sidder nu med et Beredskab i opløsning, er på ingen måde mit ønske, men når det ikke kan være anderledes, så må vi se fremad og sørge for at sikre det fremtidige beredskab i kommunen. Mit vigtigste fokuspunkt i den proces er først og fremmest, at borgerne fortsat kan føle sig trygge i vished om, at hjælpen nok skal nå frem, hvis uheldet er ude’, fortæller Anette Mortensen og tilføjer:

’I den proces er det nærliggende i første omgang at tale med Solrød og Roskilde, som forlader Østsjællands Beredskab som de sidste sammen med os samt evt. Køge. Udrykning til brand sikrer vi via den aftale med Falck, som bliver underskrevet primo januar. Aftalen gælder udrykning fra stationerne i både Hårlev og Store Heddinge. Denne aftale består uafhængigt af et ændret beredskabssamarbejde, og så må fremtiden se, hvor vi ender med de øvrige opgaver for beredskabet'.

Udover at søge et samarbejde blandt de eksisterende samarbejdspartnere i Østsjællands Beredskab, undersøger Stevns Kommune også muligheder og erfaringer fra andre beredskaber, og holder dermed alle døre åbne ift. fremtidige samarbejdspartnere.

Fakta

  • Østsjællands Beredskab blev etableret for snart fire år siden af Greve, Høje Taastrup, Roskilde, Køge, Solrød, Vallensbæk, Ishøj og Stevns kommuner.
  • Formålet med samarbejdet var at drive et effektivt og rentabelt beredskab.
  • Ejerkommunerne har mulighed for at udtræde af fællesskabet med to års varsel. Hvis kommunerne i stedet er enige om at ophæve samarbejdet er der ikke fastsat nogen frist for det.
  • Stevns Kommune har sit eget beredskabsområde med to faste brandstationer.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

20.12.2018