Stevns Kommune tilbyder ny digital platform for fællesskaber

Date: 27. april 2021
Nu har stevnsborgere adgang til Boblberg – en digital platform, hvor man kan finde nye fællesskaber og være aktive sammen med andre.

Forskning viser, at det er vigtigt for menneskers trivsel og livskvalitet, at de indgår i sociale fællesskaber. Derfor har Stevns Kommune indledt et samarbejde med Boblberg.dk, der er en digital platform med et fællesskab bestående af mere end 360.000 brugere.

’Både vores mentale og fysiske sundhed fremmes, når vi gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre – og det er det, Boblberg handler om. Her kan du skabe nye sociale fællesskaber og være aktive sammen med andre. Det kan være at finde en løbemakker, en hobby-ven, et sted at være frivillig og meget andet. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde borgerne et fællesskab gennem Boblberg’, udtaler Henning Urban Dam Nielsen, formand for Social og Sundhed.

På Boblberg.dk skriver borgere sammen i selvoprettede opslag (’bobler’), hvor de deler fælles interesser, oplevelser og sociale aktiviteter, men det kan også̊ være svære emner, som f.eks. ensomhed og psykisk sårbarhed.

Fakta om Boblberg:

  • Det er gratis for borgere i Stevns Kommune at oprette en profil på Boblberg.dk 
  • Mere end 360.000 medlemmer er en del af Boblberg.
  • Boblberg er tilgængeligt på alle elektroniske enheder, og der er medlemmer fra 15-94 år.
  • Boblberg er udviklet i samarbejde med tre af landets kommuner, 2.500 borgere fra hele Danmark og et stort udsnit af organisationer, som har berøring med kultur, fritid, sundhed og det frivillige.

Læs mere på Boblbergs hjemmeside

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
Formand
Social og Sundhed
Tlf.: 20 36 43 60

Sidst opdateret

28.04.2021