Stevns Kommune søger sag indbragt for Højesteret

Date: 25. juni 2021
I maj blev tre borgere i Hårlev frifundet for at have inddraget et kommunalt ejet areal på i alt 1.350 m2 i deres private have. Nu har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet at søge om at få sagen indbragt for Højesteret.

Sagen handler om et ca. 15 gange 400 meter langt læbælte i Hårlev mellem industrikvarteret og villakvarteret. Læbæltet har til formål at fungere som genebælte ved at begrænse udsyn, affald og støj fra virksomhederne ind mod beboerne i villakvarteret. Ad åre har tre grundejere indlemmet en del af genebæltet i deres private haver. To har taget 300 m2 og en enkelt grundejer hele 750 m2. Sagen har været prøvet ved domstolene, hvor Stevns Kommune først fik medhold i byretten og senest tabte i landsretten.

’Det er en utrolig træls sag, som både har trukket ud for længe og kostet for meget. Omvendt finder jeg også sagen så principiel, at vi bliver nødt til som ansvarlig myndighed at følge sagen helt til dørs’, udtaler Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Teknik.

Han tilføjer:

’Jeg var meget overrasket, da vi modtog dommen fra Landsretten i maj måned. For mig er der helt enkelt tale om, at nogle borgere uretmæssigt har taget noget, som ikke er deres, og ikke nok med det. Udover at de har taget noget, som ikke er deres, så ødelægger de det også for de borgere, som ellers bor i området, fordi læbæltet mister sin funktion som genebælte i forhold til at beskytte villakvarteret mod f.eks. støj og affald. det synes jeg og flertallet bag beslutningen ikke er i orden’.

Stevns Kommune blev opmærksomme på grundejernes inddragelse af det kommunale areal i 2015, da andre grundejere klagede over manglende vedligehold i genebæltet. Et tilsyn bekræftede, at området trængte til vedligehold i form af beskæring af buske og træer for at opretholde arealets karakter som genebælte. Materielgården fik dog udfordringer med at pleje områderne, da tilkørsel med maskiner og anden adgang er blevet forhindret.

Det er muligt at indbringe Landsrettens dom til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse efter ansøgning. En sådan tilladelse gives kun i situationer, hvor en sag har principiel karakter. Kommer sagen for Højesteret har Kommunernes Landsforening givet tilsagn om at gå ind i sagen, da sagen har principiel karakter og potentielt kan få betydning for mange kommuner.

Taber Stevns Kommune sagen, enten ved at få afvist sagen af Procesbevillingsnævnet eller efter dom i Højesteret, vil de tre grundejere kunne overtage arealet vederlagsfrit. Læbæltet vil hermed formentlig miste sin funktion som genebælte lige som det vil være vanskeligt for kommunen at vedligeholde arealet.

Kontakt

Flemming Petersen
Formand
Plan, Miljø og Teknik
Mobil: 21 46 89 63

Sidst opdateret

25.06.2021