Stevns Kommune sender lokalplan for besøgscenter og parkeringsplads ved Boesdal Kalkbrud i høring

Date: 30. april 2020
Kommunalbestyrelsen besluttede i går at sende lokalplan 200 for Boesdal Kalkbrud i otte ugers høring. Stevns Kommune holder borgermøde omkring planen den 17. juni 2020.

’Det glæder mig, at vi nu kommer et skridt tættere på at få opført et besøgscenter i verdensklasse, ’ fortæller borgmester Anette Mortensen og uddyber:

’Lokalplanen giver os mulighed for at skabe et besøgscenter med cafeområde på i alt 1.950 m2 samt udvide og indrette parkerings- udsigts- og picnicområderne på en ny måde. Der er lagt stor vægt på at skabe en plan, hvor besøgscentret og arealerne omkring falder naturligt ind i omgivelserne, og at man for eksempel stadig kan se toppen af pyramiden, når man ankommer til området. Nu sender vi lokalplanen i høring, så vi er sikre på, at vi har alle betragtninger med og får skabt den bedst mulige plan for området.’ 

Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 47 for Boesdal Kalkbrud. Denne erstattes af lokalplan 200, når lokalplanen vedtages. 

Stevns Kommune har ikke fastlagt, hvordan borgermødet den 17. juni 2020 afholdes. Det vil afhænge af situationen og forholdsregler omkring Coronavirus og vil blive meldt ud ca. 14 dage før mødet i forbindelse med tilmeldingen. 

Hvad er en lokalplan

En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige fysiske forhold inden for lokalplanens område. Kommunalbestyrelsen kan gennem lokalplanen fastlægge bindende retningslinjer for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier med mere skal placeres og udformes. 

Når en lokalplan sendes i høring, har du som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.

Du kan se hele lokalplan 200 under Høringer & Offentliggørelser, hvor du også kan afgive dit høringssvar.
 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

01.05.2020