Stevns Kommune sender Kommuneplan 2021 i høring

Date: 04. marts 2021
Her til aften godkendte kommunalbestyrelsen Kommuneplan 2021 og den tilhørende miljøvurdering af planen. Nu sendes de i høring de næste otte uger.

’Med Kommuneplan 2021 aktiverer vi vores stærke ambitioner fra vores planstrategi og vores over-ordnede vision: Stevns – du kommer igen! Planen sætter nogle helt konkrete rammer for udviklingen af Stevns Kommunes byer, landskaber, service og kultur over de næste 12 år’, fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune. 

Anette Mortensen glæder sig over de mange spændende projekter, som vil komme i kølevandet på den nye kommuneplan, og hun tilføjer: 

’I Kommuneplanen lægger vi bl.a. op til, at der kan etableres flere arealer med natur, herunder mere skov. Vi får et nyt sommerhusområde i Rødvig, og vi går i gang med strategier for vores landsbyer, hvor vi blandt andet gennem dialog med landsbyerne skal se nærmere på, hvordan de skal udvikle sig. Jeg glæder mig meget til at høre de indkomne kommentarer i høringsperioden, så vi får flest mulige perspektiver. Jeg kan kun opfordre alle til at bruge tid til at sætte sig ind i planen og bidrage med et høringssvar.’ 

Du kan bidrage med dine bemærkninger til planen   

Du finder Kommuneplanen her på stevns.dk fra mandag den 8. marts, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til planen. Høringsperioden løber de næste otte uger. 

Den 13. og 14. april 2021 vil Stevns Kommune afholde to digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst, og du har mulighed for at stille spørgsmål. 

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt Hvidbog, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 til juni. 

Fakta: Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er Stevns Kommunes overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer de næste 12 år. 

Kommuneplanen skal tage hensyn til planloven og de overordnede retningslinjer, som staten vedtager samt regionernes ønsker for regional udvikling. Det er desuden lovpligtigt at lave en miljøvurdering af de ændringer, der er foretaget i kommuneplanen.

Stevns Kommune reviderer kommuneplanen hvert 4. år. 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

04.03.2021