Stevns Kommune rejser kritik af nedsat hastighed på Østbanen

Date: 01. oktober 2019
  • Lokaltog ved vejoverkørsel.

    Lokaltog nedsætter antallet af togafgange.

Mandag meddelte Lokaltog, at de i tæt dialog med Movia har besluttet at sænke hastigheden til 75 km/t. Det betyder færre afgange for stevnsborgerne, og skift i Hårlev for de, som skal mod Rødvig.

Lokaltog begrunder ændringen med, at skinnernes tilstand er værre end forventet, og at en nedsat hastighed er en forudsætning for at kunne opretholde en stabil togdrift i de kommende år.

’Jeg har respekt for, at Lokaltog og Movia vægter de rejsendes sikkerhed og en stabil togdrift højt. Til gengæld har jeg ikke ret meget respekt for den måde, denne proces er foregået på’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

I praksis betyder ændringerne, at der fremover vil køre to tog i timen i dagtimerne og ét tog i timen om aftenen og i weekenden, hvilket er en halvering af afgangene mellem Hårlev og Køge. Passagerer, som rejser mellem Hårlev og Rødvig, skal fremover skifte tog i Hårlev, og så bliver rejsetiden 3-5 minutter længere på en tur mellem Rødvig og Køge.

Ændringen træder i kraft fra den 15. december 2019, og kommer uden noget forudgående varsel til Stevns Kommune.

’Det er simpelt hen ikke i orden at modtage budskabet i en pressemeddelelse fra Movia, og det må være rimeligt som minimum at forvente, at vi var blevet inviteret til et møde sammen med Faxe og Køge kommuner, hvor vi kunne have talt tingene igennem i ro og mag. Det er trods alt vores borgere, der bliver berørt af ændringerne, og det virker ikke som om, respekten for deres hverdag har været prioriteret højt i dette forløb. Jeg er også ret nysgerrig på, hvordan Lokaltog og Movia er kommet frem til, at det lige er stevnsborgerne, der skal skifte tog undervejs på rejsen. Det er uforståeligt, at det ikke kommer som et resultat af en dialog, hvor alle tre berørte kommuner kunne have givet deres besyv med’.

Ansvaret for skinnerne ligger hos Region Sjælland, og Lokaltog/Movias behov for at nedsætte togdriften skyldes, at skinnerne på strækningen er slidte, og ikke er løbende renoveret i det omfang, de burde. Region Sjælland har – for hele regionen – et stort investeringsefterslæb, og har ikke de økonomiske ressourcer, der skal til for at skifte skinnerne både her og andre steder på Sjælland.

Derfor vil Region Sjælland intensivere arbejdet op imod regeringen, Folketingets partier, transportministeren og transportministeriet for at sikre den nødvendige togdrift for sjællænderne – herunder passagererne på Østbanen.

’Det bliver et arbejde, vi kommer til at følge tæt og gå meget aktivt ind i, for en velfungerende kollektiv trafik er afgørende for Stevns som pendlerkommune set i lyset af, at det heller ikke er let at komme til og fra kommunen i bil i myldretiden’, slutter Anette Mortensen.
 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

01.10.2019