Stevns Kommune planlægger at åbne nyt aktivitetshus i Strøby Egede og sælge Strøbyhjemmet

Date: 05. september 2019
Stevns Kommune ønsker at etablere et nyt, tidssvarende aktivitetshus på Acacievej i Strøby Egede. Samtidig flyttes autismeklassen, Solstrålen og Strøbyhjemmet sættes til salg.

Der har gennem længere tid været debat om Strøbyhjemmets fremtid, og ikke mindst ønsker om fortsat at have et aktivitetshus for de ældre i det nordlige Stevns.

Nu ligger der et forslag til en løsning, som netop er sendt i høring.

’Strøbyhjemmet er slidt ned, og vi har gennem lang tid set et stort behov for at finde et nyt sted til et aktivitetshus, som tilgodeser de mange brugere i Stevns nord. Et sted, hvor bygningen er i god stand, lokalerne er lyse og ikke mindst kan understøtte alle de mange aktiviteter, brugerne af stedet ønsker’, udtaler borgmester, Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

’Det sted har vi endelig fundet på Acacievej 54 i Strøby Egede, men det kræver lidt rokade at nå dertil, for huset bruges i dag til noget andet. Vi har dog valgt netop det hus, fordi det er optimalt til formålet som aktivitetshus, og med de ønsker in mente, vi tidligere har fået fra brugerne af Strøbyhjemmet, er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi kan imødekomme alle deres ønsker. Samtidig kan vi afhænde bygningen i Strøby, som ikke lever op til kravene og i øvrigt er blevet en økonomisk byrde, som ydermere står over for væsentlige renoveringsbehov’.

Der er dog en kabale, der skal gå op, for huset på Acacievej er lige nu hjemsted for Solstrålen, som er Stevns Kommunes skoleklasse for børn med autisme. Samtidig bliver den bygning på Lodbjerggårdsvej, der nu er udpeget til autismeklassen, brugt af Klub Aktiv.

Spørgsmål og svar om Strøbyhjemmet, Klub Aktiv og Solstrålen (pdf)

’Vi kigger hele tiden på, hvordan vi får mest muligt ud af de kommunale bygninger, og jeg synes, vi lander et rigtig godt sted, hvor vi får mere ud af det. Vi ser en mulighed for både at skabe et nyt, attraktivt aktivitetshus for Klub Aktiv og brugerne i Strøbyhjemmet, og samtidig flytte vores autismeklasse (Solstrålen) tættere på Strøbyskolen på Lodbjerggårdsvej. Hertil kan vi komme af med en bygning, Strøbyhjemmet, som ellers vil skulle renoveres i en grad, som ikke kan svare sig’.

Forslag sendt i høring

Forslaget, som nu er sendt i høring, indebærer:

  1. Acacievej 54 omdannes til nyt aktivitetshus med brugere fra Strøbyhjemmet og Klub Aktiv
  2. Autismeklassen, Solstrålen flytter ind i Lodbjerggårdsvej 10, hvor Klub Aktiv hidtil har haft til huse
  3. Strøbyhjemmet sættes til salg

Forslaget er sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Strøbyskolens bestyrelse med høringsfrist den 13. september.

Tidsplan

Primo september: Høring af handicapråd, ældreråd og skolebestyrelse 
September/oktober 2019: Politisk behandling af forslag
5. november 2019: Vedtagelse af kommunens budget
November 2019 – april 2020: Forberedelser til flytninger, istandsættelse og salg
April-august 2020: Klub Aktivs aktiviteter flyttes til midlertidige lokaler
April-juli 2020: Istandsættelse af Lodbjerggårdsvej 10
August 2020: Flytning af autismeklassen fra Acacievej 54 til Lodbjerggårdsvej 10
August-September 2020: Istandsættelse af Acacievej 54
September 2020: Flytning af aktiviteterne fra Strøbyhjemmet til Acacievej 54
Flytning af Klub Aktiv til Acacievej 54
Oktober 2020: Lukning af Strøbyhjemmet og overdragelse til evt. ny ejer

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

09.10.2019